Guvernul a publicat normele de aplicare a a programului “Investeşte în tine”, adoptat prin ordonanță de urgență la sfârștul lunii iunie, astfel că beneficiarii creditelor acordate de stat prin acest program se pot informa cu privire la criteriile cerute.

OUG nr. 50/2018 privind implementarea Programului guvernamental “Investeşte în tine” prevede:

  • garantarea unui credit în valoare maximă de 40.000 lei – pentru tineri cu vârsta între 16 și 26 de ani
  • garantarea unui credit în valoare maximă de până la 35.000 lei – pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 26 și 55 ani.

Cu excepția dobânzilor, comisioanelor şi spezelor bancare, statul va garanta în proporție de 80% creditul, prin Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi prin Fondul Român de Contragarantare. Plata dobânzii şi a comisioanelor adiacente creditului se realizează în baza unor convenții cadru de plată încheiate între CNSP şi fiecare finanțator și respectiv fondurile de garantare. Modelul convențiilor se aprobă prin ordin intern al preşedintelui CNSP şi se publică pe site-ul oficial.

Programul se adresează tinerilor fără venituri sau cu venituri reduse, cu vârsta sub 26 de ani, sau celor cu vârsta cuprinsă între 26 și 55 de ani, dacă persoanele sunt cuprinse în sistemul de învățământ sau efectuează cursuri de reconversie și/sau specializare profesională.

Conform programului și anormelor de aplicare, criteriile de eligibilitate pentru beneficiari sunt următoarele:

  • sunt persoane fizice cu cetățenie română, cu domiciliul în România;
  • sunt tineri cu vârsta cuprinsă între 16 ani împliniți la data solicitării creditului inclusiv şi până la 26 de ani neîmpliniți la data solicitării creditului, inclusiv şi care sunt cuprinşi în sistemul de învățământ sau care efectuează cursuri de specializare, autorizate de către Ministerul Educației Naționale, şi după caz, de către Ministerul Muncii şi Justiției Sociale sau;
  • sunt persoane cu vârsta cuprinsă între 26 împliniți la data solicitării creditului, inclusiv şi 55 de ani, neîmpliniți la data solicitării creditului, inclusiv, dacă acestea sunt cuprinse în sistemul de învățământ sau efectuează cursuri de reconversie şi/sau specializare profesională, autorizate;
  • prezintă cel puțin un codebitor, dacă solicitantul nu este angajat.

“Art. 9

(2) Prin cheltuieli eligibile ale beneficiarului și ale familiei acestuia prevăzute la art.2, alin.(8) punctele a), b) și k) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2018, se înțeleg următoarele:

a) la pct. a) se includ cheltuielile cu plata cărților, rechizitelor, suporturilor/materialelor de curs, în format tipărit sau digital, indiferent de domeniul de acoperire a acestora sau de specificul domeniului de studiu pentru care s-a obținut finanțarea; 

b) la pct b) se includ cheltuielile cu plata taxelorși a costurilor aferente participării copilului la activități din creșe, grădinițe, cele de stat cât și cele private acreditate inclusiv şcolile şi liceele particulare;

c) la pct. k) se includ cheltuielile cu achiziționarea de calculatoare, laptopuri, imprimante, softuri de specialitate, indiferent de domeniul de acoperire a acestora sau de specificul domeniului de studiu pentru care s-a obținut finanțarea. “

Finanțatorul aprobă fiecare operațiune de decontare/plată a cheltuielilor beneficiarului, inclusiv ale familiei acestuia din facilitatea de credit, în cazul în care valoarea cumulată a facturilor este de cel puțin 100 lei, inclusiv TVA.

Normele de aplicare publicate mai prevăd și situațiile în care tinerii care au luat aceste credite nu le mai pot rambursa.

“În cazul în care beneficiarul nu rambursează la scadență creditul acordat, colectarea şi recuperarea sumelor plătite de M.F.P, ca urmare a executării garanțiilor acordate în cadrul Programului si a celor  reprezentând dobânzi, comisioane de analiză şi de gestiune a garanțiilor, care sunt plătite de C.N.S.P pentru creditul acordat până la data declarării exigibilitatii anticipate, se realizează de către organele competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală de la beneficiarul finanțării garantate, cu respectarea prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală”.

În perioada de tragere, beneficiarul creditului accesează finanţarea în una sau mai multe tranşe, în urma unei/unor solicitări scrise adresate finanţatorului, fără să depăşească în niciun moment valoarea maximă a creditului aprobat. 

Ai nevoie de OUG nr. 50/2018 privind implementarea Programului guvernamental “Investeşte în tine”? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

4 COMENTARII

  1. Cei care au alte credite nu pot aplica la acesta! Asta deoarece orice bancă îți cere, pentru orice credit aproape, să-ți cesionezi veniturile iar statul român nu acceptă acest lucru.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here