După ce la sfârşitul anului trecut a fost stabilit prin Legea nr. 248/2015 că se vor acorda stimulente educaţionale sub formă de tichete sociale pentru copiii din familiile defavorizate, astfel încât aceştia să fie ţinuţi mai uşor la grădiniţă, Guvernul a adoptat ieri şi normele metodologice de aplicare a acestui program.

Legea privind încurajarea copiilor să urmeze învățământul preșcolar promovează prezența la grădiniță a copiilor între 3 și 6 ani, prin acordarea unui stimulent financiar sub forma unui tichet social de 50 de lei lunar. Stimulentul se acordă familiilor cu mai puțin de 284 de lei venituri lunare pe membru de familie (2 x Venitul Minim Garantat pentru o persoană singură).

Potrivit Executivului, mecanismul propus prin normele de implementare adoptate este bazat pe două principii:

1. Legătura cu prezența la grădiniță

Acordarea tichetelor sociale este strict condiționată de prezența regulată a copiilor la grădiniţă. Normele de aplicare precizează că totalul absențelor motivate permise se calculează pe baza unui algoritm în care învoirile personale (maxim trei) și scutirile medicale nu pot depăși 50% din numărul total de zile de grădiniţă din luna respectivă.

Prezența zilnică a copiilor la grădiniţă o țin educatorii, după un formular similar celui folosit de Fundația Ovidiu Ro în programul pilot. Situația fiecărui preșcolar se centralizează într-un sistem informatic național gestionat de Ministerul Educației. Corectitudinea notării prezenței zilnice va fi monitorizată prin vizite neanunțate, prin sondaj.

ATENŢIE! Aceste stimulente pot fi utilizate pentru achiziţionarea produselor alimentare, de igienă, a produselor de îmbrăcăminte şi/sau a rechizitelor. Este interzisă utilizarea tichetelor pentru achiziţionarea de ţigări şi/sau băuturi alcoolice ori valorificarea acestora prin transformarea în bani. În cazul în care se constată astfel de cazuri, acordarea stimulentului educaţional încetează, iar sumele utilizate astfel se recuperează de la titularul dreptului.

2. Tichetele acordate pentru încurajarea copiilor să urmeze grădinița să fie acordate cât mai simplu posibil

Copiii eligibili pentru acest program sunt identificați de asistenții sociali din primării, pe baza unui dosar social.

Stimulentul acordat sub formă de tichet social este acordat pentru perioada septembrie – iunie, pe bază de cerere și declarație pe proprie răspundere completată de părinți sau de persoanele care răspund legal, cu suportul asistentului social, acolo unde este cazul. Declarația este standard. Cei care primesc deja beneficii sociale care atestă încadrarea sub pragul de venit nu mai trebuie să facă un nou dosar, ci copiii lor devin automat eligibili.

Înscrierea în Program este permanentă, pentru a permite familiilor să își înscrie copiii la grădiniţă și după începerea anului școlar. Tichetul se acordă începând cu luna în care preșcolarul a îndeplinit criteriile de frecvență.

Mecanismul de acordare a tichetului nu ia în calcul ajutorul social, alocația pentru copii, bursele sau subvențiile agricole.

Tichetelor vor fi distribuite de primării, conform formularului de prezențe completat de educatori.

Banii necesari pentru plata stimulentelor se asigură de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată. Este deja în lucru un proiect de Hotărâre de Guvern care urmează să prevadă repartizarea pe județe a sumelor alocate în 2016 finanțării acestui Program, în funcție de numărul de copii înscriși.

Ai nevoie de Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here