Ministerul Apărării a publicat un proiect de act normativ care reglementează acordarea biletelor de tratament pentru pensionarii din sistemul de apărare – MApN, MAI și SRI.

Proiectul prevede reglementări pentru stabilirea numărului de bilete de tratament balnear şi de recuperare care se acordă în sistemul pensiilor militare de stat, durata tratamentului balnear şi de recuperare, condiţiile şi modul de acordare, modalitatea de atribuire a biletelor către beneficiari, precum şi modul de decontare a acestora.

Astfel, se propune stabilirea unui număr de bilete de tratament balnear şi de recuperare care să reprezinte 5% din numărul pensionarilor militari aflaţi în plată la fiecare casă de pensii sectorială la data de 1 august a anului precedent. Biletele de tratament pot fi acordate în limita numărului admis, sau pot fi decontate.

Art. 1. – (1) Casele de pensii sectoriale prevăzute la art. 85 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, atribuie anual pensionarilor militari, prevăzuţi la art. 3 lit. d) din lege, şi persoanelor beneficiare ale prevederilor actelor normative cu caracter reparatoriu, pe care îi au în evidenţă, un număr de bilete de tratament balnear şi de recuperare, potrivit dispoziţiilor art. 81 alin. (I1) din lege.

 • Numărul de bilete de tratament balnear şi de recuperare prevăzut la alin. (1) reprezintă 5% din numărul pensionarilor militari, prevăzuţi la art. 3 lit. d) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, aflaţi în plată la fiecare casă de pensii sectorială la data de 1 august a anului precedent.
 • Durata maximă a unui bilet de tratament balnear şi de recuperare este de 14 zile şi se stabileşte de către medicul specialist în funcţie de afecţiunea pentru care acesta se acordă beneficiarilor.
 • Nivelul maxim al tarifelor pentru biletele de tratament balnear şi de recuperare este de până la 50% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul în care se acordă/decontează biletele de tratament.
 • In sensul prezentei hotărâri, atribuirea biletelor de tratament balnear şi de recuperare se poate realiza prin acordarea biletelor sau decontarea acestora.

Referitor la modul de atribuire/decontare, proiectul de act normativ stabileşte, printre altele, modelul cererii care trebuie depusă de solicitanţi în acest sens, precum şi criteriile specifice şi punctajele aferente utilizate pentru ierarhizarea acestora.

Art. 5. – (1) Casele de pensii sectoriale pot acorda/deconta bilete de tratament balnear şi de recuperare pensionarilor militari şi persoanelor beneficiare ale prevederilor actelor normative cu caracter reparatoriu, aflaţi în evidenţele acestora, care îndeplinesc următoarele condiţii:

 1. au înaintat casei de pensii sectorială care îi are în evidenţă o cerere completată, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1;
 2. au bilet de trimitere/scrisoare medicală de la medicul de familie/medicul specialist în medicină fizică şi de reabilitare;
 3. au fost selectaţi ca beneficiari, în urma ierarhizării cererilor potrivit condiţiilor specifice de ierarhizare prevăzute în anexa ni-. 2.

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) lit. a) este însoţită de următoarele documente:

 1. copie de pe carte de identitate;
 2. copie de pe talonul pensie;
 3. copie de pe biletul de trimitere/scrisoarea medicală de la medicul de familie/medicul specialist în medicină fizică şi de reabilitare;
 4. copie de pe decizia medicală de încadrare în gradul de invaliditate sau de pe decizia medicală pentru revizuirea medicală la termenul de revizuire, emisă de comisia de expertiză medico-militară, pentru pensionarii încadraţi în grad de invaliditate, cu menţiunea de a avea înscrisă pe decizia medicală, ca recomandare specifică, necesitatea efectuării unui program de recuperare, pentru pensionarii a căror patologie impune acest tip de recomandare.

Art. 10. – (1) După efectuarea seriei de tratament în locaţia înscrisă în cerere, beneficiarii deconturilor prevăzuţi la art. 9 sunt obligaţi ca în termen de o lună, să transmită la casele de pensii sectoriale factura fiscală împreună cu documentele care atestă efectuarea plăţii.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here