Ministerul Dezvoltării a publicat normele prin care se aplică Legea nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale, precum și pentru organizarea Sistemului informatic de gestionare a titlurilor de creanță electronice. Astfel, se reglementează mecanismele de achitare a sumelor reprezentând amenzi contravenționale, care se fac venit la bugetul local al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale în care domiciliază contravenientul.

Pentru persoanelor fizice fără domiciliu în România sau cu domiciliu necunoscut, amenzile aplicate și încasate se fac venit la bugetul de stat.

Prin actul normativ nou se va putea achita orice amendă în numerar, la orice unitate a Trezoreriei statului, la casieriile unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau la alte entități, indiferent de domiciliul persoanei fizice: “Contravenientul va fi astfel stimulat să evite pe viitor încălcarea normelor de conviețuire socială stabilite prin reglementări legale, precum și pentru asigurarea unui termen rezonabil pentru realizarea plății” se arată în nota de fundamentare a proiectului.

De asemenea, introducerea titlului de creanță electronic vine atât în sprijinul agenților constatatori din cadrul organelor fiscale locale, precum și în sprijinul cetățenilor, care nu vor mai fi obligați să facă dovada plății către agentul constatator sau organul fiscal. 

Art. 2 – Amenzile contravenționale aplicate persoanelor fizice de către agenţii constatatori din cadrul organelor care au implementat seria de evidență unică a proceselor-verbale de contravenţii și care, în condițiile legii și ale prezentelor norme, emit și transmit organelor fiscale competente titluri de creanță electronice, se achită în contul unic stabilit prin ordin al ministrului finanţelor publice în conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 203/2018, cu modificările ulterioare”.

”Art. 4 – Achitarea amenzilor contravenționale în contul unic se poate efectua de către persoanele fizice, prin următoarele modalităţi de plată:

a)  prin decontare bancară, inclusiv internet banking, home-banking, mobile banking sau alte mijloace de plată la distanță puse la dispoziția persoanelor fizice de instituţiile de credit, plata efectuându-se în contul unic deschis la Trezoreria Operativă Centrală din cadrul Ministerului Finanţelor Publice;

b)  prin intermediul contului tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la instituții de credit cu care sunt încheiate convenții, cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1801/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind informațiile obligatorii care se înscriu în ordinele de plată pentru Trezoreria Statului prin care contribuabilii persoane fizice efectuează plăţi către bugetele componente ale bugetului general consolidat prin contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice și informaţiile cuprinse în mesajul electronic de plăţi care se transmite în sistem informatic de către instituţiile de credit iniţiatoare, cu modificările și completările ulterioare;

c)  în numerar, la orice unitate teritorială a trezoreriei statului;

d)  prin intermediul echipamentelor POS instalate la orice unitate teritorială a trezoreriei statului;

e)  prin mandat poștal transmis de unităţile poștale în sistem electronic în conformitate cu prevederile art. 163 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

f)   în numerar, la casieriile organelor fiscale locale ale autorităților administrației publice locale, denumite în continuare OFL;

g)  prin Sistemul Naţional Electronic de Plăţi, disponibil la adresa de internet www.ghiseul.ro, numai amenzile contravenţionale cuvenite bugetelor locale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale înregistrate în sistem, achitate de persoanele fizice care au domiciliul pe raza acestora;

h)  prin intermediul echipamentelor POS instalate la sediile OFL-urilor”

Procesul verbal de amendă a fost schimbat, conform aceluiași act normativ, Legea nr. 203/2018, noul model fiind publicat, acum, în Normele de aplicare.

Ai nevoie de Legea nr. 203/2018? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here