Prin ordin al ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor a fost aprobat un nou Ghid de finanțare a Programului național de înlocuire a echipamentelor electrice și electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic.

Ordinul nr. 2089/2020 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 1139 din 26 noiembrie 2020, dată de la care este abrogat Ordinul ministrului mediului nr. 1.172/2018 pentru aprobarea Ghidului de finanțare anterior.

 

Obiectul programului îl reprezintă finanțarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu, acordată sub forma unui voucher, pentru înlocuirea echipamentelor electrice și electronice de uz casnic, uzate, cu unele noi, mai performante din punct de vedere energetic.

– Finanțarea se acordă sub formă de vouchere, pentru achiziționarea de echipamente electrice și electronice de uz casnic, în cuantumurile precizate în Ghid, pe tipuri de echipamente şi grad de performanţă energetic.

– Suma finanțată de Autoritate se scade de către comerciantul validat din valoarea totală a facturii echipamentelor achiziționate prin program, iar diferența este suportată de către persoana fizică, din surse financiare proprii.

– Finanțarea nu poate depăși 50% din valoarea echipamentelor comercializate prin program.

– Sunt considerate cheltuieli eligibile următoarele:

 • achiziția de mașini de spălat rufe/vase, uscătoare de rufe, frigidere/combine frigorifice/lăzi frigorifice/congelatoare, televizoare, aparate de aer condiționat, inclusiv aparate de aer condiționat portabile din clasele energetice în Program;
 • aspiratoare, laptopuri și tablete;
 • TVA aferentă echipamentelor achiziționate prin program.

– Demontarea/Montarea echipamentelor achiziționate prin program intră în sarcina beneficiarilor și nu este considerată cheltuială eligibilă.

 

Două definiţii

Reţinem, aici, definiţiile pentru:

DEEE – echipamentele electrice și electronice care constituie deșeuri;

– EEE echipament electric și electronic;

 

Etapele programului

Etapele programului sunt următoarele:

– publicarea pe pagina de internet a Autorității a informațiilor necesare demarării programului;

– validarea, încheierea contractelor de decontare cu comercianții și publicarea listei acestora;

– înscrierea solicitanților și aprobarea finanțării;

– decontarea sumelor solicitate de către comercianții validați.

Ghidul consacră o parte însemnată pentru comercianţii care doresc să intre în program, aspecte pe care doar le semnalăm, fără a intra în detalii.

Achiziționarea echipamentelor de uz casnic, emiterea voucherului și eligibilitatea persoanei fizice

– Poate beneficia de finanțare solicitantul care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

 • este persoană fizică cu domiciliul în România;
 • nu are obligații restante la bugetul de stat și la bugetul local, conform legislației naționale în vigoare, la data achiziționării EEE;
 • are vârsta de minimum 18 ani împliniți în momentul înscrierii în aplicația informatică;
 • este posesor al unui/unei buletin/cărți de identitate valabil(e) în momentul înscrierii în program;
 • se obligă să predea, în momentul achiziționării unui EEE nou, un EEE uzat echivalent, din aceeași categorie, respectiv: categoria frigidere/combine frigorifice/lăzi frigorifice/congelatoare, categoria aparate de aer condiționat/aparate de aer condiționat portabile, categoria mașini de spălat vase, categoria mașini de spălat rufe, categoria uscătoare de rufe, categoria aspiratoare și categoria televizoare;
 • își dă acordul cu privire la prelucrarea de către Autoritate a tuturor datelor și informațiilor furnizate, precum și cu privire la transmiterea acestora către terțe instituții sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligațiilor și clauzelor prevăzute în ghid sau în scopul elaborării de situații și statistici.

Se pot achiziționa mașini de spălat vase cu eficiență energetică cel puțin A++, precum și uscătoare de rufe cu eficiența energetică cel puțin A++ în schimbul predării oricăruia dintre echipamentele electrice și electronice de uz casnic prevăzute în Ghid.

– În schimbul achiziționării unui lapt sau tabletă se va preda un echipament de tip calculator personal, compus din unitate centrală, monitor, tastatură și mouse.

– După publicarea listei cuprinzând comercianții validați, înscrierea persoanei fizice în cadrul programului se realizează în aplicația informatică, prin crearea unui cont de utilizator pe baza adresei de e-mail.

– Ulterior creării contului, solicitantul procedează la introducerea următoarelor informații:

 • datele de identificare (nume, prenume, localitate, județ și CNP), conform actului de identitate, inclusiv data expirării acestuia;
 • număr de telefon mobil valid;
 • declarația pe propria răspundere potrivit căreia nu înregistrează obligații de plată restante la bugetul de stat și bugetul local, conform legislației naționale în vigoare, la data înscrierii;
 • acordul cu privire la prelucrarea de către Autoritate a tuturor datelor și informațiilor furnizate, precum și cu privire la transmiterea acestora către terțe instituții sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligațiilor și clauzelor prevăzute în ghid sau în scopul elaborării de situații și statistici;
 • tipul de EEE care se achiziționează, precum și declarația pe propria răspundere prin care se obligă să predea un EEE uzat, potrivit art. 15, în momentul achiziționării.

– Înscrierea solicitanților se realizează după completarea tuturor câmpurilor din aplicația informatică, aceasta generând automat un mesaj de confirmare în acest sens și codul/codurile voucherului/voucherelor, după caz. După finalizarea înscrierii, codurile voucherelor sunt vizibile în contul fiecărui solicitant și pot fi utilizate doar după aprobarea acestora de către Autoritate.

– În contul de utilizator este disponibilă opțiunea de încărcare a documentelor, respectiv CI/BI și declarația pe propria răspundere.

– Autoritatea pune la dispoziția solicitantului declarația pe propria răspundere. Declarația trebuie însușită prin semnătură de către solicitant și încărcată în aplicația informatică în contul de utilizator, până la momentul utilizării voucherului, inclusiv.

– În contul de utilizator solicitantul va încărca și o copie a BI/CI, până la momentul utilizării voucherului, inclusiv.

– Lista solicitanților aprobați se publică pe pagina de internet a Autorității și va conține numele și prenumele persoanelor fizice, localitatea și județul, numărul unic al înscrierii, categoriile de EEE-uri aprobate și sumele aferente.

– Achiziția de EEE-uri eligibile în cadrul programului se face prin intermediul comercianților validați, în limita fondurilor alocate, publicate spre informare, pe pagina de internet a Autorității.

– În maximum 15 zile de la publicarea listei cu solicitanții aprobați, aceștia se adresează comercianților validați în vederea utilizării voucherelor.

– Comerciantul validat perfectează formalitățile de vânzare a EEE-urilor și completează în aplicația informatică datele aferente acestora, inclusiv tipul de echipament care se achiziționează, eficiența energetică a acestuia și categoria DEEE-ului predat de persoana fizică în termen de maximum 15 zile de la data utilizării voucherului.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here