Firmele care au o cifră de afaceri mai mare de 10.000 de euro vor fi obligate să respecte condițiile obligatorii privind plata cu cardul, publicate de Ministerul de Finanțe. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 prevede obligativitatea acceptării plăţii cu cardul atât de către firmele private, cât şi de furnizorii de servicii de utilitate publică şi de instituţiile publice care încasează taxe, amenzi, penalități și impozite.

De asemena, sunt stabilite operațiunile pe care le fac instituțiile care acceptă plata cu cardul (emiterea unei dovezi scrise a plății, o chitanță), dar și ce trebuie să facă beneficiarii pentru a înregistra o astfel de plată.

Societățile și instituțiile care acceptă plata cu cardul își vor încheia contracte și vor suporta cheltuielile aferente înregistrării datelor și terminalelor de plată.

Art. 3

„(1) Pentru plata obligaţiilor către beneficiarii plăţii şi comercianţi, aceştia acceptă la plată carduri şi pot accepta la plată instrumente de plată electronică cu acces la distanţă.

(2) Obligaţia beneficiarilor plăţii şi a comercianţilor, prevăzută la art. 1 din ordonanţa de urgenţă, este valabilă la toate punctele de încasare ale acestora.

(3) Beneficiarii plăţii şi comercianţii, care acceptă la plată carduri, informează persoana solicitantă cu privire la suma maximă care poate fi furnizată ca avans în numerar.”

Avansul în numerar nu poate să depăsească suma de 200 de lei şi se evidenţiază distinct pe dovada plății, pe chitanța emisă. În aceste cazuri, actul normative prevede că instituțiile și comercianţii care acceptă plata cu cardul pot percepe comisioane de cel mult 1% din sumă.

La instituțiile publice la care se achită taxe, impozite, amenzi, penalități, în afara chitanței de plată, se va emite și un document care atestă suma totală plătită, defalcată.

Art. 9

„(1) Pentru plăţile iniţiate cu carduri prin intermediul terminalelor de plată, instituţiile acceptante asigură emiterea unei chitanţe de la terminalul de plată, în conformitate cu prevederile legale şi reglementările organizaţiilor de carduri, care reprezintă pentru utilizatorul de card dovada autorizării plăţii.

(2) În cazul instituţiilor publice, operatorul de la ghişeul la care este montat terminalul de plată eliberează, în afara chitanţei prevăzută la alin. (1), un document care cuprinde defalcarea sumei totale plătite la terminalul de plată pe obligaţii de plată şi data efectuării plăţii.

(3) Documentul care cuprinde defalcarea sumei totale plătită la terminalul de plată, prevăzut la alin. (2), se tipăreşte în două exemplare, care sunt semnate de către operatorul de la ghişeu, din care un exemplar se înmânează utilizatorului de card.

(4) Din momentul emiterii documentului prevăzute la alin. (1), răspunderea pentru virarea sumelor plătite cu carduri în conturile beneficiarilor, revine instituţiilor acceptante.

(5) Pentru plăţile iniţiate cu carduri prin internet, beneficiarii plăţii şi comercianţii asigură transmiterea unui document în format electronic, care cuprinde defalcarea sumei totale plătite pe obligaţii de plată şi data efectuării plăţii.”

Și pentru bănci sunt prevederi separate, acestea fiind obligate să informeze plătitorul în legătură cu termenul maximal în care se sting obligaţiile de plată, în cazul achitării acestora prin intermediul cardurilor. Iar furnizorii de servicii de utilitate publică vor consemna plățile cel târziu a doua zi lucrătoare după efectuarea plății, dacă aceasta s-a realizat după programul de lucru afișat.

Art. 13

„Sumele reprezentând obligaţiile de plată pentru serviciile de utilitate publică sunt virate în contul beneficiarilor plăţii în aceeaşi zi sau cel mai târziu a doua zi lucrătoare de la achitarea acestor sume de către persoanele fizice prin intermediul cardurilor, în cazul în care plăţile se fac după o anumită oră stabilită prin contractele încheiate cu băncile acceptante de carduri.”

Ai nevoie de Ordonanța de urgență nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here