Reglementările la care ne referim sunt cuprinse în Ordonanţa de urgenţă nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, publicată în Monitorul oficial nr. 703/2013 din data de 15 noiembrie a.c.
Ordonanţa de urgenţă prevede că, începând cu anul 2014, finanţarea sistemului de protecţie a copilului şi a centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap se asigură de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, în proporţie de cel mult 75% din necesarul stabilit de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice în baza standardelor de cost calculate pentru beneficiari/tipuri de servicii sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale.
Începând cu anul 2014, finanţarea drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav, acordate în baza prevederilor art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se asigură de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, în proporţie de cel mult 75% din necesarul de fonduri stabilit în baza numărului de beneficiari comunicat de unităţile administrativ-teritoriale.
alineatul2_ps_esSursa foto: Lege5 Online

Pentru finanţarea integrală a cheltuielilor, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să aloce sume din bugetele locale ale acestora, dar nu mai puţin de 25%.

La finele exerciţiului financiar, sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată care depăşesc procentul de 75% din totalul plăţilor efectuate se restituie la bugetul de stat. Este vorba atât de obligaţiile privind finanţarea sistemului de protecţie a copilului şi a centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap, cât şi despre finanţarea drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav.
Notă: Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate gratuit în Lege5 Online. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here