Federaţia Naţională a Patronatelor Medicilor de Familie, for reprezentativ al medicilor din familie din România, face o serie de recomandări cabinetelor de medicina familiei, pe durata stării de urgenţă. Astfel, referitor la consultația la distanță, se recomandă ca:

– documentele acordate pacientului ca urmare a consultaţiei la distanţă (reţeta, biletul de trimitere, etc) să-i fie transmise prin mijloace de comunicare electronică, într-un format cât mai lizibil – ideal scanat, nu fotografie.

– documentele acordate pacientului ca urmare ca consultaţiei la distanţă să fie transmise direct către pacient sau către persoanele desemnate de pacient (aparținători – membru al familiei, prieten, vecin, voluntar, personal DGASPC)

– pacientul să fie cel care să iniţieze comunicarea la distanță (de exemplu, prin trimiterea unui e-mail pe adresa cabinetului, a unui mesaj pe Whatsapp sau Skype, doar după ce a avut loc programarea telefonică), ca să nu existe erori de trimitere a documentelor medicale, de exemplu la o altă adresă de e-mail, cu o literă sau cifră greșită, la alt număr Whatsapp etc.

Federaţia nu recomandă folosirea platformei Facebook sau Messenger pentru consultațiile la distanță, din cauza riscului crescut de încălcare involuntară a confidențialității, prin afișarea/transmiterea din greșeală a informațiilor în modul „Public”.

De asemenea, prescripția emisă online poate fi identificată în sistemul informatic al prescripţiei electronice de farmacie, pe baza unor elemente de identificare care pot fi comunicate pacientului telefonic: serie și număr rețetă, cod parafă medic, CUI cabinet, data emiterii rețetei. Prescripția electronică emisă offline necesită doar semnătura olografă și parafa medicului. Prescripțiile cu regim special, tab II (formulare de culoare galbenă) și tab III (formulare de culoare verde), nu pot fi transmise prin mijloace de comunicare electronică.

Programarea consultaţiilor la distanţă

Consultațiile la distanță pot fi programate în mod similar cu consultațiile clasice, astfel încât în momentul în care va acorda consultația la distanță medicul să aibă acces la fișa pacientului.

Pentru programarea consultației la distanță vor fi solicitate telefonic numele și prenumele pacientului, data nașterii și numărul de telefon la care poate fi contactat. Recomandăm suplimentar ca pe perioada stării de urgenţă, telefonul pentru programări să fie disponibil, în măsura posibilităților fiecărui cabinet în parte, între ora 8:00 şi 20:00, și nu doar în timpul programului de lucru al cabinetului.

În urma apelului pentru programare și a triajului telefonic, pacienţilor le va fi oferit un loc de programare în timpul programului de lucru, în aceeași zi sau în zilele următoare, pentru o consultaţie la distanţă, o consultație în cabinet sau o consultație la domiciliu. Recomandăm limitarea consultaţiilor în cabinet sau la domiciliu doar la situaţiile care impun consultul de acest fel, în urma unei anamneze atent conduse de medic.

Înregistrarea consultaţiilor la distanţă

Consultațiile la distanță trebuie înregistrate în fișa pacientului și în registrul de consultații, cu indicarea mijlocului de comunicare utilizat și a intervalului orar în care acestea au fost efectuate. Federația recomandă utilizarea unei aplicații (”soft”) dedicate pentru cabinet, astfel încât înregistrarea datelor să poată fi realizată simultan atât în fișă, cât și în registru.

Indiferent de mijlocul de comunicare folosit, atât medicul, cât și pacientul trebuie să asigure protecția datelor, iar pacienții trebuie informați despre limitele consultului la distanța și necesitatea apelării cabinetului sau 112 în situația modificării, respectiv agravării simptomelor.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here