Ministerul Justiției a publicat proiectul de Ordin pentru acordarea majorării de 50% polițiștilor de penitenciare care îndeplinesc misiuni special sau lucrări de excepție, conform Ordinului ministrului justiției nr. 820/C/2015.

Practic, odată cu intrarea în vigoare a prevederilor art. 34 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018: ”începând cu luna ianuarie 2020, cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, solda lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se menţine cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2019, în măsura în care personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii”, trebuie stipulat prin act normativ separat cum se accordă majorarea de până la 50% din salariul de bază prevăzut de legislaţia în vigoare, acordată în temeiul din 27 februarie 2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea majorării pentru lucrări de excepţie sau misiuni speciale funcţionarilor publici cu statut special şi personalului civil din sistemul administraţiei penitenciare.

Polițiștii de penitenciare şi personalul civil din cadrul poliției penitenciare care execută, în domeniul specific, lucrări de excepţie sau misiuni speciale, apreciate ca atare de către conducătorii acestora, beneficiază de majorarea de până la 50%, calculată la solda/salariul funcţiei de bază, la propunerea fundamentată şi motivată în scris a şefului ierarhic nemijlocit, iar la acordarea majorării se au în vedere toate categoriile şi corpurile de personal, cu respectarea principiului proporționalității. Al doilea articol se referă la aceeași majorare pentru funcționarii cu statut special din Ministerul Justiției, deci nu doar din penitenciare, care pot îndeplini astfel de misiuni speciale, plătite în plus cu 50%.

Art. 1 – Prevederile Ordinului ministrului justiției nr. 820/C/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea majorării pentru lucrări de excepţie sau misiuni speciale funcţionarilor publici cu statut special şi personalului civil din sistemul administraţiei penitenciare, se aplică în mod corespunzător şi în anul 2020.

Art.2 – Prevederile Ordinului ministrului justiţiei nr. 1.291/C/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de acordare a majorării pentru lucrări de excepţie sau misiuni speciale, pentru funcţionarii publici cu statut special din Ministerul Justiţiei, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător și în anul 2020.

Ordinul mai stipulează că majorarea poate fi acordată pentru cel mult 5% din numărul total de posturi prevăzute în statele de organizare, în limita a 30% din suma salariilor de bază, a soldelor de funcție/salariilor de funcție, soldelor de grad/salariilor gradului profesional deținut, gradațiilor, soldelor de comandă/salariilor de comandă și a indemnizațiilor de încadrare, cumulat pe total buget, pentru fiecare ordonator principal de credite.

După perioada de dezbatere publică, la mijlocul lunii martie, Ordinul va fi semnat de ministrul Justiției și publicat în Monitorul Oficial, astfel că va intra în vigoare imediat.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here