Ordonanţa de urgenţă nr. 102/2013, publicată în Monitorul oficial nr. 703/2013, aduce modificări privind stabilirea impozitului lunar final care se calculează şi se reţine la sursă de către plătitorii de venituri.
Prin efectul amendamentelor aduse la articolul 57 din Codul fiscal, de O.U.G. nr. 102/2013, impozitul lunar se va determina, la locul unde se află funcţia de bază, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenţă între venitul net din salarii calculat prin deducerea din venitul brut a contribuţiilor sociale obligatorii aferente unei luni, datorate potrivit legii, cu respectarea prevederilor Uniunii Europene sau ale convenţiilor/acordurilor privind coordonarea sistemelor de securitate socială în care România este parte, şi următoarele:
deducerea personală acordată pentru luna respectivă;
cotizaţia sindicală plătită în luna respectivă;
contribuţiile la fondurile de pensii facultative, în conformitate cu legislaţia în materie, la schemele de pensii facultative calificate astfel în conformitate cu legislaţia privind pensiile facultative de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, efectuate către entităţi autorizate, stabilite în state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, astfel încât la nivelul anului să nu se depăşească echivalentul în lei a 400 de euro.
Pentru veniturile obţinute în celelalte cazuri, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenţă între venitul brut şi contribuţiile sociale obligatorii aferente unei luni, datorate potrivit legii, cu respectarea prevederilor Uniunii Europene sau ale convenţiilor/acordurilor privind coordonarea sistemelor de securitate socială în care România este parte, pe fiecare loc de realizare a acestora.
CF_mod_art57» Foto: În stânga puteţi vedea forma actuală a art. 57 alin. (2) lit. a) şi b) din Codul fiscal, iar în dreapta – forma viitoare (modificările se aplică de la 01.01.2014). // Atenţie: Urmărirea modificărilor legislative (la nivel de paragrafe) este o facilitate disponibilă numai pentru abonaţii Lege5. // Sursa: Lege5 Online

Sublinierile pe text sunt făcute pentru a evidenţia intenţia legiuitorului de a lua în considerare, aşa cum se arată în Nota de fundamentare a amendamentelor, că pentru determinarea impozitului lunar în cazul beneficiarilor de venituri din salarii la locul unde se află funcţia de bază, cât şi pentru veniturile obţinute în celelalte cazuri, este permisă deducerea din venitul brut a contribuţiilor obligatorii aferente unei luni, indiferent de faptul dacă acestea sunt datorate în România sau într-un alt stat membru al UE, potrivit prevederilor UE sau a convenţiilor/acordurilor privind coordonarea sistemelor de securitate socială în care România este parte încheiate cu state din afara UE.

Notă: Toate modificările aduse de OUG nr. 102/2013 pot fi consultate integral în Lege5 Online. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora.

Foto: Sxc.hu

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here