Reglementarea de bază a fost dată prin Ordinul preşedintelui ANAF nr. 5/2010 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoane impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunităţii, publicat în Monitorul Oficial nr. 32/2010. Aplicată cererilor de rambursare depuse după data de 31 decembrie 2009, Procedura a fost recent modificată prin OPANAF nr. 225/2014, în vigoare de la 28 februarie, data publicării în Monitorul Oficial nr. 149/2014.
Potrivit art. 1472 din Codul fiscal, persoana impozabilă neînregistrată şi care nu este obligată să se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilită pe teritoriul Uniunii Europene, poate solicita rambursarea taxei aferente importurilor şi achiziţiilor de bunuri/servicii efectuate în România, dacă, în conformitate cu legile ţării unde este stabilită, o persoană impozabilă stabilită în România ar avea acelaşi drept de rambursare în ceea ce priveşte TVA sau alte impozite/taxe similare aplicate în ţara respectivă.
Prin modificările aduse la Procedura aprobată prin OPANAF nr. 5/2010, pentru a beneficia de rambursarea taxei pe valoarea adăugată, persoana impozabilă trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute prin Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, şi anume:
a) pe parcursul perioadei de rambursare nu a avut în România sediul activităţii sale economice sau un sediu fix de la care să fi efectuat operaţiuni economice sau, în lipsa unor astfel de sedii fixe, domiciliul sau reşedinţa sa obişnuită;
b) pe parcursul perioadei de rambursare nu a livrat bunuri şi nu a prestat servicii considerate ca fiind livrate/prestate pe teritoriul României, cu excepţia următoarelor operaţiuni:
prestarea de servicii de transport şi de servicii auxiliare acestora, scutite în temeiul art. 143 alin. (1) lit. c) -m), art. 144 alin. (1) lit. c) şi art. 1441 din Codul fiscal;
livrarea de bunuri şi prestarea de servicii către o persoană care are obligaţia de a plăti TVA în conformitate cu art. 150 alin. (2) – (6) din Codul fiscal.
» Modificări: În caseta foto de mai jos puteţi vedea una dintre modificările aduse de Ordinul nr. 225/2014 la Procedura din Ordinul nr. 5/2010 (în stânga – forma veche, în dreapta – forma nouă). Atenţie: Urmărirea modificărilor la nivel de paragrafe este o facilitate disponibilă doar pentru abonaţii Lege5.
modTVAord2252014
Dacă aceste condiţii sunt îndeplinite, persoana impozabilă trebuie să îşi desemneze un reprezentant în România în scopul rambursării. Reprezentantul acţionează în numele şi în contul persoanei impozabile pe care o reprezintă şi va fi ţinut răspunzător individual şi în solidar alături de persoana impozabilă pentru obligaţiile şi drepturile acesteia cu privire la cererea de rambursare.
Reprezentantul solicită rambursarea taxei pe valoarea adăugată prin completarea şi depunerea formularului 313Cerere de rambursare pentru persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunităţii“, cod MFP 14.13.03.02/13, prevăzut în anexa nr. II la ordin. Prin recenta modificare a OPANAF nr. 5/2010 a apărut o nouă redactare şi la aceste Instrucţiuni de completare, în sensul că cererea de rambursare se depune de către persoanele impozabile neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunităţii, pentru rambursarea taxei facturate de alte persoane impozabile pentru bunurile mobile care le-au fost livrate sau serviciile care le-au fost prestate în beneficiul lor în România, precum şi a taxei aferente importului de bunuri în România pe o perioadă de minimum trei luni sau de maximum un an calendaristic ori pe o perioadă mai mică de trei luni rămasă din anul calendaristic.
În formularea anterioară, cererea privea rambursarea taxei facturate de alte persoane impozabile şi achitate de acestea pentru bunurile mobile care le-au fost livrate sau serviciile care le-au fost prestate în beneficiul lor în România, precum şi a taxei achitate pentru importul bunurilor în România pe o perioadă de minimum trei luni sau de maximum un an calendaristic ori pe o perioadă mai mică de trei luni rămasă din anul calendaristic.
Cererea se depune în termen de maximum nouă luni de la sfârşitul anului calendaristic în care taxa devine exigibilă.
Cererea se depune în format electronic la:
registratura organului fiscal competent;
poştă, prin scrisoare recomandată.
Formatul electronic, depus pe suport electronic, trebuie să fie însoţit de formularul editat de solicitant cu ajutorul programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice, semnat şi ştampilat, conform legii.
Formatul se editează în două exemplare:
un exemplar se depune la unitatea fiscală, împreună cu suportul electronic;
un exemplar se păstrează de către solicitant.
Formatul electronic al cererii se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice şi se transmite organului competent pe suport electronic.
——————————(P)——————————
Lege5 a creat instrumentul ideal pentru a vă ajuta să vizualizaţi prin comparare textul unui act normativ aşa cum era el înainte de modificare şi textul modificat, cu evidenţierea modificărilor.

Prin evidenţierea modificărilor la nivel de paragraf, Lege5 vă ajută să identificaţi mai repede şi cu uşurinţă modificările, astfel încât să luaţi decizii corecte şi să lucraţi eficient.
Aflaţi mai multe despre Lege5 – care este disponibil în variantele OnlineDesktop şi Mobile – de AICI.
ps_evid_mod
Foto articol: Sxc.hu

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here