În Monitorul Oficial Partea I nr. 667/2018 a fost publicată Procedura de restituire a impozitului pe venit reținut la sursă de către plătitorul de venit în cuantum mai mare decât cel legal datorat, procedură elaborată de către Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) și care a intrat în vigoare de la data de  31 iulie 2018.

Deși procedura mai sus amintită cuprinde prevederi pentru mai multe tipuri de situații (plătitorul de venit există și nu se află în procedura insolvenței și situația în care plătitorul de venit nu mai există sau acesta se află în procedura insolvenței), în materialul de față ne-am propus să prezentăm doar Procedura de restituire a impozitului pe venit reținut la sursă de către plătitorul de venit în cuantum mai mare decât cel legal datorat, în situația în care plătitorul de venit există și nu se află în procedura insolvenței potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare. 

În situația în care plătitorul de venit a reținut la sursă un impozit pe venit în cuantum mai mare decât cel legal datorat, restituirea acestuia se efectuează de către plătitorul de venit, la cererea contribuabilului  depusă în termenul de prescripție a dreptului de a cere restituirea prevăzut la art. 219 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală, respectiv de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naștere dreptul la restituire.

Sumele restituite de către plătitorul de venit se regularizează de către acesta cu obligațiile fiscale de același tip datorate în perioada fiscală în care s-a efectuat restituirea sau ulterior în cadrul termenului de prescripție a dreptului de a cere restituirea, prin depunerea unei declarații de regularizare/cerere de restituire privind impozitul reținut la sursă potrivit art. 170 alin. (2) din Codul de procedură fiscală.

În cazul în care plătitorul de venit înregistrează obligații fiscale restante, inclusiv amenzi de orice fel și alte creanțe bugetare, transmise spre recuperare organului fiscal central, restituirea sumei rezultate după regularizarea mai sus prevăzută (denumită în continuare sumă de restituit), se efectuează numai după constatarea compensării potrivit art. 167 din Codul de procedură fiscală.

În cazul în care suma de restituit plătitorului de venit este mai mică decât obligațiile fiscale restante ale acestuia, inclusiv amenzi de orice fel și alte creanțe bugetare, transmise spre recuperare organului fiscal central, compensarea se efectuează până la concurența acestei sume.

În cazul în care suma de restituit plătitorului de venit este mai mare decât suma reprezentând obligații fiscale restante ale acestuia, inclusiv amenzi de orice fel și alte creanțe bugetare, transmise spre recuperare organului fiscal central, compensarea se efectuează până la concurența acestor obligații, diferența rezultată restituindu-se acestuia.

În vederea efectuării compensării/restituirii potrivit prevederilor mai sus amintite, dispozițiile Ordinului MFP nr. 1899/2004 pentru aprobarea Procedurii de restituire și de rambursare a sumelor de la buget, precum și de acordare a dobânzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depășirea termenului legal, se aplică în mod corespunzător.

Ai nevoie de Codul de procedură fiscală? Îl poți obține în varianta actualizată, în format PDF sau MOBI apăsând AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here