Guvernul a emis recent o hotărâre privind restituirea diferenţei de accize pentru motorina folosită drept combustibil pentru motor, sub forma unei scheme de ajutor de stat.
Găsiţi mai jos detalii despre ce prevede Hotărârea Guvernului nr. 537/2014, în vigoare începând cu 15 iulie 2014.

Cum funcţionează schema de ajutor de stat pentru restituiri

Schema de ajutor de stat, administrată de Autoritatea Rutieră Română, se aplică pentru:
– transportul rutier de mărfuri în cont propriu sau pentru alte persoane, cu autovehicule sau ansambluri de vehicule articulate destinate exclusiv transportului rutier de mărfuri şi cu o greutate brută maximă autorizată de cel puţin 7,5 tone;
– transportul de persoane, regulat sau ocazional, exclusiv transportul public local de persoane, cu un autovehicul din categoria M2 sau M3, definit în Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor şi a remorcilor acestora, precum şi a sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate destinate vehiculelor respective.
Hotărârea de Guvern dă toate detaliile necesare privind încadrarea tipurilor de transport şi de vehicule vizate, motorina la care se aplică restituirile de accize fiind încadrată la produsele energetice prevăzute la art. 20616 alin. (3) lit. c) din Codul fiscal.
Restituirile se acordă în cadrul schemei de ajutor de stat, în baza unor acorduri pentru finanţare care se pot emite începând cu data de 15 iulie 2014 şi până la 31 martie 2019 inclusiv.
Plata se face în limita bugetului anual alocat schemei, dar care poate fi suplimentat cu credite de angajament sau credite bugetare.
Restituirea se acordă pentru motorina achiziţionată in condiţiile prevederilor art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 14/2014 pentru completarea art. 176 din Codul fiscal.
Aplicarea nivelului diferenţiat de accize stabilit prin diminuarea cu 40 euro/1.000 litri, respectiv cu 47,34 euro/tonă a nivelului standard prevăzut pentru motorină se realizează prin restituirea către operatorii economici licenţiaţi în Uniunea Europeană a sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor pentru motorină şi nivelul accizelor diferenţiat, pentru cantităţile de motorină aprovizionate de pe teritoriul României.
Hotărârea mai precizează:
condiţiile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească operatorii economici pentru restituirea de accize;
procedura de restituire de accize (pentru toate vehiculele eligibile deţinute în cursul trimestrului pentru care se solicită restituirea şi care sunt înscrise în Registrul vehiculelor şi al operatorilor economici eligibili pentru restituirea de accize);
suma de restituit aferentă accizei reduse şi care reprezintă valoarea exprimată în lei a rezultatului obţinut prin înmulţirea bazei de restituire (mii litri alimentaţi efectiv) cu 40 euro/1.000 litri, conversia făcându-se prin utilizarea cursului de schimb prevăzut la art. 218 din Codul fiscal.

Registrul vehiculelor şi al operatorilor economici eligibili pentru restituirea de accize

Operatorii economici care doresc să solicite restituirea de accize prevăzută la art. 176 alin. (7) din Codul fiscal au obligaţia ca, înainte de a efectua prima solicitare, să se înregistreze în Registrul vehiculelor şi al operatorilor economici eligibili pentru restituirea de accize.
Înregistrarea în Registru se face prin depunerea unei cereri la Administratorul schemei, care trebuie să cuprindă informaţiile şi să fie însoţită de documentele prevăzute în anexele la Hotărâre.
Decizia de aprobare ori de respingere a cererii de înregistrare în Registru este comunicată operatorului economic solicitant în termen de maximum 15 zile de la data depunerii cererii, cu justificarea corespunzătoare a motivelor care au condus la aceasta.
Documentele şi informaţiile cerute pentru înregistrare se depun o singură dată, cu ocazia primei înregistrări în Registru.
Orice modificare ulterioară a informaţiilor prezentate cu ocazia depunerii cererii iniţiale se notifică Administratorului schemei în maximum 15 zile lucrătoare de la data la care a intervenit modificarea. Termenul de 15 zile este obligatoriu numai în măsura în care aceste informaţii sunt de natură să afecteze eligibilitatea operatorului economic sau a vehiculelor.

Procedura de restituire

În vederea restituirii accizelor, operatorii economici eligibili depun la Administratorul schemei o cerere, în format electronic sau pe suport hârtie, pentru un trimestru calendaristic, începând cu prima zi a trimestrului următor celui pentru care se solicită restituirea, dar nu mai târziu de un an de la această dată.
Pot fi depuse simultan cereri de restituire aferente mai multor trimestre calendaristice.
Hotărârea prevede documentele însoţitoare la cererea de restituire, regimul facturilor de achiziţie, procedura de verificare şi aprobare, soluţionara ceririlor făcându-se în ordinea înregistrării acestora.
Restituirea se efectuează în lei într-un cont bancar din România sau, la cererea solicitantului, într-un cont bancar din alt stat membru. În acest al doilea caz, eventualele comisioane bancare de transfer sunt reţinute din suma care urmează a fi plătită solicitantului.
————————————(P)————————————

Lege5
 vă oferă posibilitatea – prin funcţia “Urmărire modificări” – de a vedea rapid ce acte normative se modifică. Pe lângă lista documentelor mai importante care vor suferi modificări, aveţi la dispoziţie şi lista cu documentele favorite (alese personal de fiecare utilizator).

De asemenea, în Lege5 există şi posibilitatea de a evidenţia modificările la nivel de paragraf.

Aflaţi mai multe despre Lege5 de AICI.

Foto: Free Images

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here