Întrebare: Cum se reflectă în contabilitate achiziţia unui program de contabilitate?

Răspunsul specialistului 

1. Temeiul legal: Achiziţia unui program de contabilitate reprezintă o cumpărare de imobilizare necorporală. O imobilizare necorporală este un activ nemonetar identificabil fără formă fizică. Trebuie să avem în vedere că dacă un element nu îndeplineşte condiţiile de recunoaştere a unei imobilizări necorporale, costul aferent achiziţiei sau realizării sale pe plan intern este recunoscut drept cheltuială în momentul în care este suportat. Pe baza planului de amortizare, se realizează amortizarea imobilizării necorporale.

2. Procedura contabilă. În contabilitate achiziţia unui program de contabilitate financiară şi gestiune se reflectă:

(a) Achiziţia unui program de contabilitate financiară şi gestiune:

%

=

404. Furnizori de imobilizări

205. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similar / analitic licențe

208. Alte imobilizări necorporale / analitic programe de contabilitate

 

(b) Amortizarea anuală:

6811. Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor/ analitic licențe

=

2805. Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor similare/ analitic licențe

6811. Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor/ analitic programe de contabilitate

=

2808. Amortizarea altor imobilizări necorporale/ analitic programe de contabilitate

 

 

3. Lista documentelor justificative. Din punct de vedere al documentelor justificative, regăsim:  contractul, factura, situaţii de calcul, fișa mijlocului fix, registrul mijloacelor fixe, notele contabile. Este recomandabil să se aplice „principiul celor patru ochi”.

4. Listă de verificări. La final de lună, după închiderea balanţei lunare, fac obiectul verificării operaţiunile care implică achiziţia unui program de contabilitate financiară şi gestiune, reflectarea acestora în balanţa contabilă și corelaţiile conturilor în cadrul balanţei: achiziția, furnizorii, amortizarea.

5. Politica contabilă. Orice entitate trebuie să dețină o politică contabilă specifică tipurilor de operațiuni pe care entitatea le realizează.

Temei legal

  • Legea contabilităţii nr. 82/1991;
  • Ordinul MFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate;
  • Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Ai nevoie de OMFP nr. 1802/2014 privind noile reglementări contabile? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here