LegeStart a semnalat, aici, proiectul de ordin comun MFP/Ministerul Muncii prin care MFP urmează să preia executarea silită pentru sume încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări sociale/alte drepturi prevăzute de legi speciale. Vă propunem să vedem şi care este regimul unor asemenea sume încasate necuvenit. 

Reglementările se regăsesc în dispoziţiile finale din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, dispoziţii care au fost modificate recent, prin Ordonanţa de urgenţă nr. 103/2017, cu aplicare de la 1 ianuarie anul acesta.

 În cazul sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestații de asigurări sociale/alte drepturi prevăzute de legi speciale, casele teritoriale de pensii emit decizii de recuperare, prin care se stabilește în sarcina beneficiarilor obligația de restituire a acestor sume.

Recuperarea se prescrie în termenul general de prescripție de 3 ani.

Decizia de recuperare a sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestații de asigurări sociale constituie titlu executoriu.

• În cazul ajutorului de deces plătit necuvenit prin intermediul altor instituții, recuperarea sumelor se efectuează de instituția plătitoare a ajutorului de deces.

Sumele rămase nerecuperate după decesul beneficiarilor nu se mai urmăresc.

 În cazul sumelor cu titlu de prestații de asigurări sociale/alte drepturi prevăzute de legi speciale virate din eroare, ulterior decesului, în contul bancar al titularului, eroare determinată de necomunicarea, până la data efectuării viramentului, prin orice mijloace, către casa teritorială de pensii a cauzei de încetare a plății drepturilor, aceasta are obligația de a efectua demersuri în vederea identificării persoanei care a încasat sumele respective.

În situația în care, în urma demersurilor efectuate, persoana care a încasat necuvenit prestația nu poate fi identificată în termen de 3 ani de la data decesului titularului dreptului, suma încasată necuvenit nu se mai urmărește.

 Sumele încasate necuvenit cu titlu de prestații de asigurări sociale, ca urmare a unei infracțiuni săvârșite de beneficiar, se recuperează de la acesta, de la data primei plăți a sumelor necuvenite, plus dobânzile aferente, până la recuperarea integrală a prejudiciului.

Şi aici, sumele rămase nerecuperate de la asigurații decedați, nu se mai urmăresc. 

Recuperare prin reţinere/compensare

Prin derogare de la prevederile art. 226 alin. (10) din Codul de procedură fiscală, debitele provenite din prestații de asigurări sociale/alte drepturi prevăzute de legi speciale se recuperează prin reținere/compensare din/cu drepturile lunare plătite debitorului prin casele teritoriale de pensii.

Reținerile/compensările se efectuează de casele teritoriale de pensii, cu respectarea termenului general de prescripție de 3 ani.

În cazul în care, la data emiterii titlului executoriu, se constată că recuperarea debitului nu se poate face în termenul general de prescripție de 3 ani, casa teritorială de pensii transmite titlul executoriu organului fiscal central, în vederea punerii în executare silită, potrivit dispozițiilor Codului de procedură fiscală.

Precizări recente de la ÎCCJ

Amintim aici Decizia nr. 15/2018 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, publicată în Monitorul Oficial nr. 302 din 4 aprilie 2018, potrivit căreia, în interpretarea dispozițiilor art. 179 alin. (4) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, recuperarea sumelor plătite cu titlu de prestații de asigurări sociale, în temeiul unei hotărâri judecătorești desființate în calea de atac, se poate face de către casa de pensii, în mod direct, prin emiterea unei decizii de debit, care constituie titlu executoriu.

În susţinerea argumentelor pentru care a pronunţat această decizie, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a mai făcut trimitere şi la alte hotărâri ale ÎCCJ, cu reglementări de interes în materie.

Astfel:

• Prin Decizia nr. 33/2017, publicată în Monitorul oficial nr. 467 din 21.04.2017 s-a precizat: “În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 125/2014 privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii, prin raportare la dispozițiile art. 5 și art. 10 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 125/2014 privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii, precum și a Procedurii de efectuare a restituirilor, aprobate prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice și al ministrului finanțelor publice nr. 2.073/1.623/2014, nu se recuperează sumele reprezentând pensie, indemnizație socială pentru pensionari și indemnizație pentru însoțitor, încasate necuvenit după data de 1 octombrie 2014, dacă aceste sume reprezintă drepturi aferente unei perioade anterioare datei de 1 octombrie 2014.”

• Prin Decizia nr. 40/2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 560 din 14.07.2017, s-a stabilit că: “În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 125/2014 privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii, sumele reprezentând pensie, indemnizație socială pentru pensionari și indemnizație pentru însoțitor, încasate în baza unor hotărâri judecătorești desființate în căile de atac, nu se recuperează.”

• Decizia nr. 12/2017, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul competent să judece recursul în interesul legii, publicată în Monitorul Oficial nr. 849 din 26.10.2017, prin care s-a stabilit că: “În interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 179 din Legea nr. 263/2010, coroborate cu dispozițiile art. 114 și art. 116 din același act normativ, legalitatea deciziei de recuperare a sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestații de asigurări sociale este condiționată de suspendarea sau sistarea (anterioară ori concomitentă) pensiei printr-o decizie emisă de casele teritoriale/sectoriale de pensii.”

Ai nevoie de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here