Problemă întâlnită în practică: Bună ziua. Cum se procedează în situaţia facturilor pentru care au fost alocate numere în anul 2017, dar care au rămas neutilizate? Numerele au fost alocate prin decizie internă scrisă. Putem să le utilizăm în continuare şi în anul 2018? Mulţumesc.
 
Punct de vedere al autorului:

1. Alocarea numerelor se face prin decizie internă scrisă, conform procedurilor proprii privind organizarea și conducerea contabilității, aprobate de administratorul entității, ordonatorul de credite sau altă persoană care are obligația gestionării entității respective. Decizia internă scrisă se emite anual, la începutul fiecărui exerciţiu financiar.

2. Este obligatorie existenţa unei proceduri privind numerotarea documentelor financiar-contabile la nivel intern. Potrivit Normelor generale de întocmire și utilizare a documentelor financiar, aprobate prin Ordinul MFP nr. 2634/2015, se arată că: ”24. Entitățile vor asigura un regim intern de numerotare a documentelor financiar-contabile, astfel: – persoanele care răspund de organizarea și conducerea contabilității vor desemna, prin decizie internă scrisă, o persoană sau mai multe, după caz, care să aibă atribuții privind alocarea și gestionarea numerelor aferente; – fiecare document va avea un număr de ordine sau o serie, după caz, număr sau serie ce trebuie să fie secvențial(ă), stabilit(ă) de entitate. În alocarea numerelor se va ține cont de structura organizatorică, respectiv gestiuni, puncte de lucru, sucursale etc.; – entitățile vor emite proceduri proprii de stabilire și/sau alocare de numere ori serii, după caz, prin care se va menționa, pentru fiecare exercițiu financiar, care este numărul sau seria de la care se emite primul document. ”

3. Să avem în vedere faptul că plaja de facturi alocate prin decizie internă scrisă conform prevederilor legale în vigoare privind documentele financiar-contabile se declară în Declaraţia 394 – Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional conform  OPANAF 2264/2016. In această declaraţie 394 se declară inclusiv seria și numărul facturilor anulate. Factura anulată reprezintă factura emisă de persoana impozabilă, netransmisă beneficiarului, operațiunile înscrise în aceasta nefiind înregistrate în contabilitatea persoanei impozabile. Dacă într-o lună vor fi anulate 5 facturi, iar 8 facturi vor fi stornate, în Declaraţia 394 vor fi completate 13 rânduri (5 facturi anulate şi 8 facturi stornate), declarându-se  seria și numărul fiecărei facturi în parte.

4. In concluzie. Opinăm că, în situaţia dată, există posibilitatea ca facturile pentru care au fost alocate numere în anul 2017, dar care au rămas neutilizate, să fie anulate. De asemenea, există şi o a doua posibilitate, potrivit căreia, acestea să fie utilizate în continuare şi în anul 2018, cu menţiunea că vor fi trecute în decizia internă aferentă anului 2018. Este de preferat ca situaţia expusă să fie reglementată intern prin procedurile proprii privind organizarea și conducerea contabilității, aprobate de administratorul entității, ordonatorul de credite sau altă persoană care are obligația gestionării entității respective.

Ai nevoie de Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile? Îl poți obține apăsând AICI!
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here