Problemă întâlnită în practică: Cum se procedează atunci când o societate comercială are de încasat de la o persoană fizică o sumă de bani cu titlu de împrumut?
Punct de vedere al autorului:
1. Disciplina operațiunilor de încasări și plăți. Pentru efectuarea de plăți în numerar se au în vedere prevederile Legii nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată.
2. Primiri de împrumuturi în limita unui plafon zilnic de 10.000 lei. Potrivit Legii nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, „Art. 1. – (1) Operațiunile de încasări și plăți efectuate de persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, liber profesioniști, persoane fizice care desfășoară activități în mod independent, asocieri și alte entități cu sau fără personalitate juridică de la/către oricare dintre aceste categorii de persoane se vor realiza numai prin instrumente de plată fără numerar, definite potrivit legii. (..) Art. 4. – (1) Operațiunile de încasări în numerar efectuate de persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), de la persoane fizice, reprezentând cesiuni de creanțe, primiri de împrumuturi sau alte finanțări, precum și contravaloarea unor livrări de bunuri sau a unor prestări de servicii se efectuează în limita unui plafon zilnic de 10.000 lei de la o persoană.”.
 

3. In speţă, operațiunile de încasări în numerar efectuate de o societate comercială, de la persoane fizice, reprezentând primiri de împrumuturi, se efectuează în limita unui plafon zilnic de 10.000 lei de la o persoană. Dacă suma depășește 10.000 lei, atunci operațiunile de încasări în numerar reprezentând primiri de împrumuturi se efectuează în mai multe zile. Deci, suma maximă per tranzacție, pe zi, în numerar este 10.000 lei de la o persoană.

4. Amenda pentru depăşirea plafonului zilnic de 10.000 lei/persoană este 10% din suma încasată/plătită care depășește plafonul. Potrivit Legii nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, „Art. 12. – (1) Nerespectarea prevederilor (..) art. 4 alin. (1) (..) constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să constituie infracțiuni, și se sancționează, prin derogare de la prevederile art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu amendă de 10% din suma încasată/plătită care depășește plafonul stabilit de prezentul capitol pentru fiecare tip de operațiune, dar nu mai puțin de 100 lei.”.

Ai nevoie de Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată? O poți obține în varianta actualizată, în format .PDF sau MOBI apăsând AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here