Cuprinsul cărţilor funciare se dovedeşte cu copia sau cu extrasul de carte funciară şi poate fi invocat de orice persoană interesată, având forţa probantă a prezumţiei legale relative care operează până la proba contrară.
Cererile pentru eliberarea extraselor de carte funciară pot fi primite şi prin fax sau e-mail. Acestea se înregistrează în registrul general de intrare, în timpul programului de lucru cu publicul, şi se soluţionează în termenul stabilit.
Extrasele de carte funciară sunt pentru informare sau pentru autentificare.
Solicitanţii vor putea obţine extrase de carte funciară pentru informare sau copii certificate ale cărţilor funciare fără a fi necesară justificarea vreunui interes.
Instituţiile de credit vor utiliza, în vederea întocmirii dosarului de credit, modelul de cerere de eliberare a extrasului de carte funciară pentru informare.
Extrasele de carte funciară pentru autentificare pot fi eliberate numai notarului public.  
La autentificarea actelor prin care se constituie, se modifică sau se stinge un drept real imobiliar, notarul public va solicita un extras de carte funciară pentru autentificare sau, după caz, certificat de sarcini. Pe perioada valabilităţii extrasului de carte funciară pentru autentificare, registratorul nu va efectua niciun fel de înscriere în cartea funciară, cu excepţia aceleia pentru care a fost eliberat extrasul.
Pentru eliberarea extrasului de carte funciară trebuie depusă cererea-tip şi dovada achitării integrale a tarifului.
Tariful pentru eliberarea extrasului de carte funciară pentru informare este de 20 de lei, iar pentru autentificare – de 40 de lei.
La cerere, extrasele de carte funciară se pot elibera şi în regim de urgenţă.  
Furnizarea serviciilor în regim de urgenţă presupune, pe lângă plata tarifelor pentru furnizarea serviciilor la termen, şi plata unui tarif suplimentar, al cărui cuantum este de patru ori valoarea tarifului normal, dar nu mai mult de 5000 de lei.
Tarifele se încasează anticipat înregistrării cererilor pentru furnizarea serviciilor solicitate şi se achită de către solicitant sau de către orice altă persoană interesată, dacă părţile convin astfel.
Plata tarifelor de urgenţă presupune furnizarea serviciilor solicitate într-un termen stabilit prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.
* Notă: Pentru mai multe detalii, a se vedea Ordinul ANCPI nr. 633/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară şi Ordinul MAI nr. 39/2009.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

3 COMENTARII

  1. As dori un extras de cf de la primaria orasului Teius, jud. Alba,necesar operarii succesiunii,urmand ca sa realizez contractul de vanzare-cumparare intre mostenitori si cumparatorul cu care am un precontract(de mana) din 1996.
    In acea vreme, eu eram imputernicita mamei mele,care ulterior a decedat, iar cumparatorul nu si-a realizat contractul in timp util.
    Ma intereseaza ce pasi trebuie sa urmez si cui ma adresez mai intai.
    Cu multumiri si stima, Alexandrina.

  2. Buna. Mi-am facut o succesiune , acuma asi avea nevoie de un cf? In cat timp de la realizarea succesiunii pot beneficia de un cf nou? In care sa apara numele meu?

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here