Camera Deputaţilor a adoptat în cadrul şedinţei de astăzi, 5 iunie 2013, un proiect de lege ce delimitează clar instanţele către care trebuie să ne îndreptăm în cazurile de publicitate înşelătoare şi publicitate comparativă. De acum, persoanele juridice se vor adresa Ministerului Finanţelor Publice şi CNA-ului, iar consumatorii – persoane fizice se vor adresa Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC).

O altă noutate importantă introdusă prin propunerea legislativă de modificare a Legii nr. 158/2008 se referă la termenul de prescripţie în cazul sesizărilor înaintate de consumator.

Actul normativ , adoptat cu 270 de voturi „pentru”,  urmăreşte să atingă trei aspecte principale:

    • asigurarea unităţii legislative;
    • stabilirea autorităţilor competente;
    • stabilirea perioadei de prescripţie în cazul sesizărilor referitoare la publicitatea comparativă, sesizări efectuate de către consumatori.

* Asigurarea unităţii legislative

În expunerea de motive conexă actului normativ adoptat, se consideră necesară realizarea unei distincţii clare între reglementările care protejează interesele consumatorilor – persoane fizice şi prevederile care privesc relaţiile dintre operatorii economici. În acest sens, se prevede introducerea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorului (ANPC) ca autoritate competentă cu administrarea publicităţii comparative în relaţia dintre comerciant şi consumator.

De asemenea, se introduce definiţia consumatorului aşa cum este reglementată în Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor şi se specifică în mod expres prevederile care se aplică în cazul în care publicitatea se adresează consumatorilor.

Asigurarea unităţii legislative este determinată de modificările recente aduse de Comisia Europeana Regulamentului CE nr. 2006/2004 privind cooperarea în domeniul protecţiei consumatorului şi Anexei la Regulament ale cărui prevederi sunt aplicate pe plan naţional.

* Stabilirea  autorităţilor competente

ANPC este introdusă ca autoritate competentă cu verificarea respectării prevederilor ce au drept scop protecţia consumatorilor. Totodată, este actualizată şi denumirea Ministerului Economiei şi Finanţelor cu Ministerul Finanţelor Publice.

* Stabilirea perioadei de prescripţie în cazul sesizărilor referitoare la publicitatea comparativă, efectuate de către consumatori.

Noua lege prevede ca, în cazul sesizărilor înaintate de consumator, termenul de prescripţie să fie de 4 luni de la data apariţiei faptei, iar, în cazul faptei continue, consumatorul să aibă dreptul de a sesiza fapta pe durata derulării acesteia.

Această măsură are în vedere faptul că publicitatea care se adresează consumatorilor este difuzată, de regulă, pe perioade îndelungate de timp, precum şi faptul că un consumator înaintează o sesizare în momentul în care constată că nu primeşte beneficiile promovate în ofertă.

De asemenea, au fost avute în vedere prevederile  art. 13 din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, conform cărora Autoritatea poate aplica sancţiuni în termen de 6 luni de la data săvârşirii faptei sau, în cazul faptei continue, de la data constatării acesteia de către organul de control.

* Bază legislativă

Legea nr. 158/2008 are ca scop protecţia comercianţilor împotriva publicităţii înşelătoare şi a consecinţelor defavorabile ale acesteia, precum şi stabilirea condiţiilor în care publicitatea comparativă este permisă.

Preverile acestui act normativ se aplică, pentru publicitatea comparativă, atât persoanelor fizice cât şi persoanelor juridice, iar pentru publicitatea înşelătoare doar relaţiilor dintre persoanele juridice.

Autoritatea responsabilă cu combaterea şi stoparea publicităţii înşelătoare şi a respectării dispoziţiilor privind publicitatea comparativă este Ministerul Finanţelor Publice sau, după caz, Consiliul Naţional al Audiovizualului.

Legea nr. 158/2008 poate fi consultată integral pe Lege5.ro, noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Sursa: Camera Deputaţilor

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here