Întrebare: O societate achiziţionează o instalaţie tehnică pentru încălzirea sediului social pentru care s-a transferat riscurile şi beneficiile aferente, dar care este  în curs de aprovizionare, în valoare de 100.000 lei. Ulterior, după finalizarea procesului de achizitionare, valoarea acestei instalaţii  este 70.000 lei.

Răspunsul specialistului

1. Temeiul legal.  Imobilizările corporale reprezintă active care sunt deţinute de o entitate pentru a fi utilizate în producerea sau furnizarea de bunuri ori servicii, pentru a fi închiriate terţilor sau pentru a fi folosite în scopuri administrative; şi sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de un an. Prin politicile contabile se stabilesc condiţiile specifice pentru recunoaşterea imobilizărilor corporale. În vederea recunoaşterii imobilizărilor corporale se impune utilizarea raţionamentului profesional la aplicarea criteriilor de recunoaştere pentru circumstanţele specifice entităţii. În unele cazuri, ar putea fi adecvat să fie agregate elementele nesemnificative individual, cum ar fi matriţele, aparatele de măsură şi control, uneltele şi alte elemente similare, şi să se aplice criteriile de recunoaştere a valorii agregate a acestora. (punctul 190 din Ordinul MFP nr. 1802/2014)

Contabilitatea imobilizărilor în curs se ţine distinct pentru imobilizările corporale, altele decât investiţiile imobiliare, şi investiţiile imobiliare. (punctul 195 din Ordinul MFP nr. 1802/2014)

Sunt reflectate distinct în contabilitate acele imobilizări corporale cumpărate, pentru care s-au transferat riscurile şi beneficiile aferente, dar care sunt în curs de aprovizionare (grupa 22 “Imobilizări corporale în curs de aprovizionare” din Planul de conturi general). (punctul 196 din Ordinul MFP nr. 1802/2014)

2. Procedura contabilă. Se reflectă valoarea sumelor pentru achiziţia instalaţiei tehnice pentru încălzirea sediului social pentru care s-a transferat riscurile şi beneficiile aferente, dar care este  în curs de aprovizionare, la suma de 100.000 lei:

Se reflectă valoarea sumelor pentru achiziţia instalaţiei tehnice pentru încălzirea sediului social pentru care s-a transferat riscurile şi beneficiile aferente, dar care este  în curs de aprovizionare, la suma de 100.000 lei:

223. Instalaţii tehnice şi mijloace de transport în curs de aprovizionare

=

404. Furnizori de imobilizări

100.000 lei

 

Se reflectă finalizarea operaţiunii pentru achiziţia instalaţiei tehnice pentru încălzirea sediului social, după recepţia acesteia, la suma de 70.000 lei:

213. Instalaţii tehnice şi mijloace de transport

=

223. Instalaţii tehnice şi mijloace de transport în curs de aprovizionare

70.000 lei

 

3. Lista documentelor justificative. Din punct de vedere al documentelor justificative, regăsim ca şi înscrisuri probatoare: contracte, facturi, procese verbale de recepţie, situaţii de calcul, avize de expediţie, note contabile. Este recomandabil să se aplice „principiul celor patru ochi”.

4. Listă de verificări. Se verifică încrucişat datele din factură cu datele din contract, se verifică dacă facturile conţin toate elementele obligatorii, urmărirea concordanţei dintre instrumentele de plată din contracte şi cele utilizate efectiv, urmărirea încălcărilor contractului pentru neplata la timp a datoriilor.  La final de lună, după închiderea balanţei lunare, fac obiectul verificării operaţiunile care au avut loc, reflectarea acestora în balanţa contabilă și corelaţiile conturilor în cadrul balanţei. Pentru orice înregistrare contabilă trebuie să existe o justificare. Fiecare sold al fiecărui cont din balanţa de verificare trebuie să poată fi probat cu inscrisuri. Pentru a minimiza potenţialele riscuri, recomandăm utilizarea checklist-urilor. Prin urmare, trebuie să ne asigurăm că operaţiunile sunt reflectate corect in contabilitate, in concordanţă cu realitatea economică, intocmai cu prevederile legale aplicabile.  

5. Politica contabilă. Orice entitate trebuie să deţină o politică contabilă specifică tipurilor de operaţiuni pe care entitatea le realizează. Astfel, dacă societatea dezvoltă operaţiuni care derivă din achiziţia instalaţiei tehnice pentru încălzirea sediului social pentru care s-a transferat riscurile şi beneficiile aferente, acestea trebuie să se regăsească detaliate într-o politică contabilă proprie care se aprobă de administratorul societăţii, care să detalieze fluxul operaţiunilor, contabilizarea la nivelul entităţii în cauză, lista documentelor justificative şi matricea responsabilităţilor. Prin urmare, trebuie să ne asigurăm că politica contabilă a societăţii este adecvată acesteia şi este aplicată in mod consecvent. 

Temei legal

  • Legea contabilităţii nr. 82/1991;
  • Ordinul MFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate;
  • Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Ai nevoie de OMFP nr. 1802/2014 privind noile reglementări contabile? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here