25 Februarie, 2018

Cum se înregistrează în contabilitate un autoturism clasificat ca deţinut ”spre vânzare”

În cadrul societăţii noastre, aplicăm în paralel atât OMFP 3055, cât şi raportarea pe sistem IFRS (pentru acţionari). În aceste condiţii, cum ar trebui să se reflecte în contabilitatea IFRS un autoturism care va fi vândut în perioada ce urmează, dat fiind faptul că acesta a fost utilizat în scopuri strict administrative până în prezent. De asemenea, acum, autoturismul nu este amortizat. Mulţumesc. Ion Delav (Slatina).

Contabilizarea evaluării şi prezentării în situaţiile financiare a activelor destinate cedării (held for sale) este reglementată prin IFRS 5 “Active necurente pentru vânzare şi întreruperi de activităţi”. Astfel, o firmă va clasifica un activ necurent ca deţinut în vederea vânzării, dacă valoarea sa contabilă va fi recuperată în principiu prin vînzare şi nu prin utilizare. Procesul de vânzare se aşteaptă să fie încheiat în termen de un an de la data clasificării sale.

Operaţiunile înregistrate în contabilitate

1. Înregistrarea achiziţiei mijlocului de transport, în baza documentelor justificative de achiziţie

% = 404 Furnizori de imobilizări
2133 Mijloace de transport
4426 TVA deductibil

2. Luând în considerare faptul că la recunoaşterea iniţială maşina este evaluată la minimul dintre cost şi valoarea justă mai puţin costurile de vânzare, înregistrarea pierderii din depreciere va fi:

6813 Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru depecierea imobilizărilor = 2913 Provizioane pentru deprecierea echipementelor tehnologice

Atenţie! Conform IFRS 5, firma va recunoaşte un venit din orice creştere ulterioară a valorii juste mai puţin costurile de vânzare pentru un active dar acesta nu trebuie să depăşească pierderea din deprecierea care a fost anterior recunoscută.

3. Înregistrarea venitului determinat de creşterea valorii juste mai puţin costurile de cesiune:

2913 Provizioane pentru deprecierea echipementelor tehnologice = 7813 Venituri de exploatare privind provizioanele pentru depecierea imobilizărilor

Atenţie! Conform IFRS 5, amortizarea activelor necurente deţinute în vederea vânzării încetează să se mai înregistreze de la data clasificării lor în această categorie.

Baza legală:

Standardele Internaţionale de Raportare Financiara, Ediţia 2011, emise de Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate (IASB), Editura CECCAR.

Despre autor  ⁄ Maria Bălăşescu

Maria Bălăşescu este expert contabil. Site: http://www.contabilii.ro Contact: contact@contabilii.ro

Fara comentarii

Scrie un comentariu