Întrebare: Cum se înregistrează în contabilitate achiziţionarea unui domeniu web? Se consideră ca şi o imobilizare necorporală: % = 404, 208, 4426, cu amortizarea aferentă 6811 = 208 sau ca şi o cheltuiala? (mă gândesc la 628) Mulţumesc! (Ana T., Bucureşti.)

Răspuns:

1. Achiziţionarea unui domeniu web

Din punct de vedere juridic, domeniul este un drept de folosinţă. Achiziţionarea unui domeniu web este diferită de găzduirea unui website. Găzduirea unui website se referă la stocarea fişierelor ce constituie website-ul. In general, serviciul de găzduire include şi servicii suplimentare de mail, FTP etc.

2. Recunoaşterea în contabilitate a achiziţionării unui domeniu web şi găzduirea acestuia

2.1 Regula de bază pentru contabilizarea unei imobilizări necorporale. Recunoaştem o imobilizare necorporală dacă este îndeplinit „criteriul de identificare”. Criteriul de identificare este reglementat la punctul  72 alin. (2) din Ordinul MFP nr. 3055/2009. Astfel, o imobilizare necorporală îndeplineşte criteriul de a fi identificabilă când:

– este separabilă, adică poate fi separată sau divizată de entitate şi vândută, transferată, autorizată, închiriată sau schimbată, fie individual, fie împreună cu un contract corespunzător, un activ identificabil sau o datorie identificabilă; sau

– decurge din drepturi contractuale sau de altă natură legală, indiferent dacă acele drepturi sunt transferabile sau separabile de entitate sau de alte drepturi şi obligaţii.

2.2 Regula de bază pentru contabilizarea unui soft. Anumite imobilizări necorporale pot fi păstrate în sau pe un obiect fizic, cum ar fi un compact-disc (în cazul unui software), documentaţie legală (în cazul unei licenţe sau al unui brevet) sau peliculă. Pentru a stabili dacă o imobilizare care încorporează atât elemente corporale, cât şi necorporale ar trebui tratată ca imobilizare corporală sau ca imobilizare necorporală, o entitate evaluează care element este mai semnificativ.

De exemplu, software-ul pentru un utilaj computerizat care nu poate opera fără acel software specific se include în valoarea acelei imobilizări corporale. Acelaşi lucru este valabil şi pentru sistemul de operare al unui computer. Atunci când software-ul nu este parte integrantă a hardware-ului respectiv, software-ul este tratat ca imobilizare necorporală. (baza legal: punctul 72 alin. (4) din Ordinul MFP nr. 3055/2009)

2.3 Regula de bază pentru prezentarea în bilanţ a unei imobilizări necorporale. O imobilizare necorporală trebuie recunoscută în bilanţ dacă se estimează că va genera beneficii economice pentru entitate şi costul său poate fi evaluat în mod credibil. O imobilizare necorporală trebuie prezentată în bilanţ la valoarea de intrare, mai puţin ajustările cumulate de valoare. (baza legal: punctul 73 alin. (1) din Ordinul MFP nr. 3055/2009)

2.4 Recunoaşterea în contabilitate a achiziţionării unui domeniu web şi găzduirea acestuia

Domeniul web este asimilat altor imobilizări necorporale. Programele informatice, precum şi celelalte imobilizări necorporale înregistrate la elementul “Alte imobilizări necorporale” se amortizează pe durata prevăzută pentru utilizarea lor de către entitatea care le deţine.

În cazul programelor informatice achiziţionate împreună cu licenţele de utilizare, dacă se poate efectua o separare între cele două active, acestea sunt contabilizate şi amortizate separat.

Domeniul web se înregistrează iniţial la costul de achiziţie sau de producţie şi se contabilizează în contul 208 Alte imobilizări necorporale / analitic site. Găzduirea este o prestare de serviciu şi se contabilizează în contul 628 Alte cheltuieli cu prestările de servicii / analitic la nivel de contract. (baza legal: punctul 84 alin. (2) din Ordinul MFP nr. 3055/2009)

2.5 Scoaterea din evidenţă a unei imobilizări necorporale

O imobilizare necorporală trebuie scoasă din evidenţă la cedare sau atunci când niciun beneficiu economic viitor nu mai este aşteptat din utilizarea sau cedarea sa. În cazul scoaterii din evidenţă a unei imobilizări necorporale, sunt evidenţiate distinct veniturile din vânzare, cheltuielile reprezentând valoarea neamortizată a imobilizării şi alte cheltuieli legate de cedarea acesteia.

În scopul prezentării în contul de profit şi pierdere, câştigurile sau pierderile care apar odată cu încetarea utilizării sau ieşirea unei imobilizări necorporale se determină ca diferenţă între veniturile generate de ieşirea activului şi valoarea sa neamortizată, inclusiv cheltuielile ocazionate de cedarea acestuia, şi trebuie prezentate ca valoare netă, ca venituri sau cheltuieli, după caz, în contul de profit şi pierdere, la elementul “Alte venituri din exploatare”, respectiv “Alte cheltuieli de exploatare”, după caz. (baza legal: punctul 90 şi 91 din Ordinul MFP nr. 3055/2009)

3. Monografie contabilă aplicabilă în cazul achiziţionării unui domeniu web şi găzduirea acestuia

3.1 Operaţiunea contabilă privind achiziţionarea unui domeniu de internet (domeniu web), conform contract de achiziţie şi factură:

% = 404 “Furnizori de imobilizări”/analitic
208 “Alte imobilizări necorporale”/analitic
4426 “TVA”

3.2 Operaţiunea contabilă privind plata unui domeniu de internet, conform contract de achiziţie şi ordin de plată:

404 “Furnizori de imobilizări”/analitic = 5121 “Conturi curente la bănci”/analitic

3.3 Operaţiunea contabilă privind amortizarea unui domeniu de internet:

6811 “Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor”/analitic = 2808 “Amortizarea altor imobilizări necorporale”/analitic

3.4 Scoaterea din gestiune a unui domeniu de internet:

2808 “Amortizarea altor imobilizări necorporale”/analitic = 208 “Alte imobilizări necorporale”/analitic

3.5 Operaţiunea contabilă privind factura de găzduire a sitelui (este periodică):

% = 401 “Furnizori “/analitic
628 “Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi”/analitic
4426 “TVA”

3.6 Operaţiunea contabilă privind plata facturii de găzduire a sitelui:

401 “Furnizori “/analitic = 5121 “Conturi curente la bănci”/analitic

*

Notă: Această serie de operaţiuni contabile este aplicabilă numai în situaţia în care domeniul de internet este utilizat pentru uzul propriu, şi nu pentru comercializare.

 

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here