Întrebare: Agenţia de voiaj Călătorul fericit vinde bilete pentru evenimente organizate la Hotelul verde. Comisionul agenţiei de voiaj este 15 % din suma încasată în numele Hotelul verde. 

Răspunsul specialistului 

1. Temeiul legal.  

Agenţia de voiaj vinde pachete de servicii contra unui comision. Sumele colectate de o entitate în numele unor terţe părţi, inclusiv în cazul contractelor de agent, comision sau mandat comercial încheiate potrivit legii, nu reprezintă venit din activitatea curentă, chiar dacă din punct de vedere al taxei pe valoarea adăugată persoanele care acţionează în nume propriu sunt considerate cumpărători revânzători. În această situaţie, veniturile din activitatea curentă sunt reprezentate de comisioanele cuvenite. (punctul 432 din Ordinul MFP nr. 1802/2014).

2. Procedura contabilă.

Se reflectă încasarea biletului vândut de agenţia de voiaj Călătorul fericit pentru un eveniment organizat la Hotelul verde, conform extrasului de cont: 

5121. Conturi la bănci în lei / CEC

=

4111. Clienţi / Persoane fizice / Albu Cătălin

10.000 lei

Se reflectă partea de venit cuvenit agenţiei de voiaj Călătorul fericit, conform facturii şi contractului de prestări servicii:

4111. Clienţi / Persoane fizice / Albu Cătălin

=

704. Venituri din servicii prestate /comision 15% reţinut pentru suma încasată în numele Hotelul verde

10.000 x 15% = 1.500 lei

Se reflectă partea de datorie aferentă furnizorului de servicii Hotelul verde, conform facturii şi contractului de prestări servicii:

4111. Clienţi / Persoane fizice / Albu Cătălin

=

401. Furnizori/Hotelul verde

10.000 – 1.500 = 8.500 lei

Se reflectă plata furnizorului de servicii Hotelul verde, conform extrasului de cont: 

401. Furnizori/Hotelul verde

=

5121. Conturi la bănci în lei / CEC

8.500 lei


3. Lista documentelor justificative
. Din punct de vedere al documentelor justificative, regăsim ca şi înscrisuri probatoare: factura, contractul, extrase de cont, situaţii de calcul, note contabile. 

4. Listă de verificări. Se verifică încrucişat datele din documente. La final de lună, după închiderea balanţei lunare, fac obiectul verificării operaţiunile care au avut loc, reflectarea acestora în balanţa contabilă și corelaţiile conturilor în cadrul balanţei. Pentru orice înregistrare contabilă trebuie să existe o justificare. Fiecare sold al fiecărui cont din balanţa de verificare trebuie să poată fi probat cu înscrisuri. 

5. Politica contabilă. Orice entitate trebuie să deţină o politică contabilă specifică tipurilor de operaţiuni pe care entitatea le realizează. Astfel, dacă societatea dezvoltă operaţiuni care derivă din sumele colectate de o entitate în numele unor terţe părţi, acestea trebuie să se regăsească detaliate într-o politică contabilă proprie care se aprobă de administratorul societăţii, care să detalieze fluxul operaţiunilor, contabilizarea la nivelul entităţii în cauză, lista documentelor justificative şi matricea responsabilităţilor. 

6. Impact fiscal. Pentru determinarea rezultatului fiscal sunt considerate cheltuieli deductibile cheltuielile efectuate în scopul desfăşurării activităţii economice. (art. 25 alin. (1) din Legea nr. 227/2015).

Temei legal

Ai nevoie de OMFP nr. 1802/2014 privind noile reglementări contabile? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here