Întrebare: În cazul depunerii unui aport în natură (bun amortizat parţial) la capitalul social al unei societăţi, care este procedura care trebuie aplicată în contabilitate pentru remunerarea cu interese de participare şi încasarea de dividende?

În speţa de faţă, sunt aplicabile principiile IFRS. Presupunem că valoarea bunului este de 10.000 lei iar amortizarea cumulată este 4.000 lei, valoarea de aport fiind considerată 7.000 lei. Societatea care aduce aportul este remunerată cu interese de participare, încasând dividende în valoare de 800 lei.

Răspunsul specialistului

1. Temeiul legal: Contabilizarea elementelor de natura activelor imobilizate se efectuează în funcţie de natura acestora şi tipul entităţii în care sunt deţinute participaţiile (art. 37 – 52, art. 123 din Ordinul MFP nr. 1286/2012).

2. Procedura contabilă.

  • Echipamentul se scoate din evidenţa contabilă şi se recunoaşte interesul de participare:

%

=

2131. Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru)

10.000 lei

2813. Amortizarea instalaţiilor şi mijloacelor de transport

4.000 lei

263. Acţiuni deţinute la entităţi controlate în comun

6.000 lei

 

  • Se reflectă diferenţa dintre valoarea de aport şi valoarea echipamentului (valoarea contabilă a acestuia):

263. Acţiuni deţinute la entităţi controlate în comun

=

1068. Alte rezerve

1.000 lei

 

  • Dividendele se încasează:

5121. Conturi la bănci în lei

=

7613. Venituri din acţiuni deţinute la entităţi controlate în comun

800 lei

 

3. Lista documentelor justificative. Din punct de vedere al documentelor justificative, regăsim: decizia/hotărârea de efectuare a operaţiunii de aport în natură, fişa mijlocului fix, registrul mijloacelor fixe, situaţia imobilizărilor financiare deţinute, extrasul de cont, notele contabile. Este recomandabil să se aplice „principiul celor patru ochi”.

4. Listă de verificări. Se verifică scoaterea din evidenţă a bunului, recunoaşterea interesului de participare, recunoaşterea diferenţei valoarea de aport şi valoarea bunului, recunoaşterea dividendelor.  La final de lună, după închiderea balanţei lunare, fac obiectul verificării operaţiunile care au avut loc, reflectarea acestora în balanţa contabilă și corelaţiile conturilor în cadrul balanţei.

5. Politica contabilă. Orice entitate trebuie să dețină o politică contabilă specifică tipurilor de operațiuni pe care entitatea le realizează. Astfel, dacă societatea dezvoltă operaţiuni privind remunerarea cu interese de participare, acestea trebuie să se regăsească detaliate într-o politică contabilă proprie care se aprobă de administratorul societăţii, care să detalieze fluxul operaţiunilor, contabilizarea la nivelul entităţii în cauză, matricea responsabilităţilor.

Temei legal

  • Legea contabilităţii nr. 82/1991;
  • Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Ordinul MFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate.

Ai nevoie de OMFP nr. 1802/2014 privind noile reglementări contabile? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here