Întrebare: Adesea au loc negocieri cu furnizorii de materii prime pentru a se obţine reduceri pentru achiziţii mai mari de bunuri, în speţă materii prime. În cazul de faţă, vorbim de o societate care a negociat cu furnizorul său de materii prime (miere) să primească o reducere de 10% la orice comandă mai mare de 100 kg de miere. Un kg de miere este 30 lei (preţ de bază). Cum trebuie să se reflecte corect în contabilitate o astfel de situaţie?

Răspunsul specialistului

1. Temeiul legal. Reducerile de preţ, din punct de vedere contabil, se reflectă în contabilitate conform reglementărilor contabile aplicabile Teoria contabilă vorbeşte despre reduceri comerciale şi reduceri financiare. În acest sens, reducerile comerciale pot fi: (i) rabaturile – se primesc pentru defecte de calitate şi se practică asupra preţului de vânzare; (ii) remizele – se primesc în cazul vânzărilor superioare volumului convenit sau dacă cumpărătorul are un statut preferenţial; şi (iii) risturnele – sunt reduceri de preţ calculate asupra ansamblului tranzacţiilor efectuate cu acelaşi terţ, în decursul unei perioade determinate. Reducerile financiare sunt sub formă de sconturi de decontare acordate pentru achitarea datoriilor înainte de termenul normal de exigibilitate. În cazul de faţă ne regăsim în situaţia în care reducerile sunt înscrise pe factură, o dată cu emiterea facturii şi nu ulterior emiterii facturii. (art. 76-77 din Ordinul MFP nr. 1286/2012).

2. Procedura contabilă.

(a) În contabilitatea cumpărătorului, se reflectă achiziţia de miere (150 kg (materie primă) x 30 lei/kg = 4500 lei, la care se acordă reducere de 10% pe factură = 4500 x 10% = 450 lei, rezultând o valoare netă de = 4500 – 450 = 4050 lei), aşa cum este negociată cu furnizorul, conform contractului şi facturii emise de furnizor.

%

=

401. Furnizori

4860 lei

301. Materii prime

4050 lei

4426. TVA deductibilă 20%

810 lei

 

Factura se plăteşte:

401. Furnizori

=

5121. Conturi la bănci în lei

4860 lei

 

(b) În contabilitatea vânzătorului, se reflectă vânzarea de miere (produs finit), aşa cum a stabilit cu clientul său, conform contractului:

411. Clienţi

=

%

4860 lei

7015. Venituri din vânzarea produselor finite

4050 lei

4427. TVA colectată 20%

810 lei

 

Factura se încasează:

5121. Conturi la bănci în lei

=

411. Clienţi

4860 lei

 

3. Lista documentelor justificative. Din punct de vedere al documentelor justificative, regăsim: documentele/rapoartele de negociere, facturi, contract semnat de părţi, situaţii de calcul dacă este cazul, note de recepţie, avize de expediţie a bunurilor, ordine de plată, extrase de cont. Este recomandabil să se aplice „principiul celor patru ochi”.

4. Listă de verificări. Se verifică încrucişat datele din factură cu datele din contract, se verifică dacă facturile conţin toate elementele obligatorii, urmărirea concordanţei dintre instrumentele de plată din contracte şi cele utilizate efectiv, urmărirea încălcărilor contractului pentru neplata la timp a datoriilor.  La final de lună, după închiderea balanţei lunare, fac obiectul verificării operaţiunile care au avut loc, reflectarea acestora în balanţa contabilă și corelaţiile conturilor în cadrul balanţei. Pentru orice înregistrare contabilă trebuie să existe o justificare. Pentru a minimiza potenţialele riscuri, recomandăm utilizarea checklist-urilor.

5. Politica contabilă. Construcţia unei contabilităţi care să reflecte imaginea reală, fidelă şi corectă a activităţii unei societăţi presupune o bună rânduială. O bună rânduială contabilă implică o bună organizare, o judecată profesională justă şi raţionamente bazate pe respectarea legislaţiei. În acest context, orice entitate trebuie să dețină o politică contabilă specifică tipurilor de operațiuni pe care entitatea le realizează. Astfel, dacă societatea dezvoltă operaţiuni privind achiziţia de materii prime / vânzarea de produse finite, acestea trebuie să se regăsească detaliate într-o politică contabilă proprie care se aprobă de administratorul societăţii, care să detalieze fluxul operaţiunilor, contabilizarea la nivelul entităţii în cauză, lista documentelor justificative şi matricea responsabilităţilor.

Temei legal

  • Legea contabilităţii nr. 82/1991;
  • Ordinul nr. 1286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată;
  • Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Ai nevoie de Legea contabilităţii nr. 82/1991? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here