Întrebare: Cum se înregistrează în contabilitatea unei societăţi operaţiunea de a participa la şedinţele de licitaţie valutară, în scopul de a achiziţiona valută? 

Răspunsul specialistului: 

1. Temeiul legal.  

În practica societăţilor comerciale, regăsim adesea operaţiunile prin care entităţile trebuie să achiziţioneze valută pentru a putea onora diverse obligaţii, conform clauzelor contractuale cu diverşi parteneri străini. Astfel, aceste operaţiuni se realizează prin intermediul societăţilor bancare, acolo unde entitatea în cauză are conturi bancare deschise.  Iniţierea tranzacţiilor de pe piaţa valutară interbancară în scopul efectuării de operaţiuni valutare de capital şi care au ca obiect cumpărarea/vânzarea de valută este reglementată prin Regulamentul BNR nr. 4/2005 privind regimul valutar, cu modificările şi completările ulterioare.

Din punct de vedere contabil, operaţiunile de vânzare-cumpărare de valută, inclusiv cele derulate în cadrul contractelor cu decontare la termen, se înregistrează în contabilitate la cursul utilizat de banca comercială la care se efectuează licitaţia cu valută, fără ca acestea să genereze în contabilitate diferenţe de curs valutar. (punctul 304 din Ordinul MFP nr. 1802/2014).

Contabilitatea se ţine în limba română şi în moneda naţională. Contabilitatea operaţiunilor efectuate în valută se ţine atât în moneda naţională, cât şi în valută. (art. 3 din Legea nr. 82/1991).

2. Procedura contabilă.

Se reflectă participarea societăţii la licitaţia valutară, pentru achiziţie de euro, conform extras de cont în lei şi ordin de cumpărare de valută (suma plătită de societate pentru intrarea în licitaţie 44.896 lei şi comisionul perceput de bancă 50 lei):

581. Viramente interne

=

5121. Conturi la bănci în lei / BCR lei

44.896 lei

Se reflectă aplicarea de către bancă a unui comision la iniţierea tranzacţiilor de pe piaţa valutară interbancară, conform extrasului de cont în lei:

627. Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate / comision BCR pentru licitaţie valutară

=

581. Viramente interne

50 lei

Se reflectă achiziţia de euro, la cursul de schimb al BCR la care s-a realizat licitaţia, conform extrasului de valută (operaţiunile de vânzare-cumpărare de valută se înregistrează în contabilitate la cursul utilizat de banca comercială la care se efectuează licitaţia cu valută, fără ca acestea să genereze în contabilitate diferenţe de curs valutar, respectiv: 4,4896 lei/euro x 10.000 euro = 44.896 lei):  

5124. Conturi la bănci în valută / BCR euro

=

581. Viramente interne

44.896 lei/ 10.000 euro


3. Lista documentelor justificative. Din punct de vedere al documentelor justificative, regăsim ca şi înscrisuri probatoare: extrase de cont în lei şi în euro, situaţii de calcul, contractele cu banca, documentele de negociere cu banca (dacă este cazul), note contabile. 

4. Listă de verificări. Se verifică încrucişat datele din factură cu datele din contract, se verifică dacă facturile conţin toate elementele obligatorii, urmărirea concordanţei dintre instrumentele de plată din contracte şi cele utilizate efectiv, urmărirea încălcărilor contractului pentru neplata la timp a datoriilor.  La final de lună, după închiderea balanţei lunare, fac obiectul verificării operaţiunile care au avut loc, reflectarea acestora în balanţa contabilă și corelaţiile conturilor în cadrul balanţei. Pentru orice înregistrare contabilă trebuie să existe o justificare. Fiecare sold al fiecărui cont din balanţa de verificare trebuie să poată fi probat cu înscrisuri. 

5. Politica contabilă. Orice entitate trebuie să deţină o politică contabilă specifică tipurilor de operaţiuni pe care entitatea le realizează. Astfel, dacă societatea dezvoltă operaţiuni care derivă din achiziţia de valută prin şedinţele de licitaţie valutară, acestea trebuie să se regăsească detaliate într-o politică contabilă proprie care se aprobă de administratorul societăţii, care să detalieze fluxul operaţiunilor, contabilizarea la nivelul entităţii în cauză, lista documentelor justificative şi matricea responsabilităţilor. 

6. Impact fiscal. Pentru determinarea rezultatului fiscal sunt considerate cheltuieli deductibile cheltuielile efectuate în scopul desfăşurării activităţii economice. (art. 25 alin. (1) din Legea nr. 227/2015).

Temei legal

Ai nevoie de OMFP nr. 1802/2014 privind noile reglementări contabile? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here