Întrebare: Angajatorul este în situaţia în care plăteşte onorarii şi comisioane bancare cu scopul  contractării unui împrumut pe termen lung. Ce înregistrări contabile se fac în acest caz?

Răspunsul specialistului:

1. Temeiul legal. Începând cu 1 ianuarie 2015, onorariile şi comisioanele bancare achitate în vederea obţinerii de împrumuturi pe termen lung se recunosc pe seama cheltuielilor înregistrate în avans. Cheltuielile în avans urmează să se recunoască la cheltuieli curente eşalonat, pe perioada de rambursare a împrumuturilor respective, pe baza unui scadenţar. Până la 31 decembrie 2014, aceste costuri erau recunoscute ca şi cheltuieli ale perioadei.

2. Procedura contabilă. În temeiul prevederilor legale aplicabile, contabilizarea operaţiunilor vizează următoarele:

  • Operaţiunea de recunoaştere a contravalorii onorariilor şi comisioanelor bancare achitate în vederea obţinerii de împrumuturi pe termen lung, conform extraselor de cont:

471. Cheltuieli înregistrate în avans / analitic „onorariile şi comisioanele bancare plătite în vederea contractării unui împrumut pe termen lung” = 5121. Conturi curente la bănci

  • Operaţiunea de recunoaştere a sumelor repartizate în exerciţiile financiare următoare pe cheltuieli, conform scadenţarului:

622. Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile = 471. Cheltuieli înregistrate în avans / analitic „onorariile şi comisioanele bancare plătite în vederea contractării unui împrumut pe termen lung”

  • Operaţiunea de închidere a contului de cheltuieli:

121. Contul de profit şi pierdere = 622. Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile

3. Lista documentelor justificative. Din punct de vedere al documentelor justificative, operaţiunea de recunoaştere a contravalorii onorariilor şi comisioanelor bancare achitate în vederea obţinerii de împrumuturi pe termen lung implică: documentaţia privind contractarea unui credit pe termen lung,  contractele de credit, situaţia (centralizatorul) onorariilor şi comisioanelor bancare achitate în vederea obţinerii de împrumuturi pe termen lung, facturile, documentaţiile tehnice întocmite de direcţia juridică sau specialişti/experţi, notele contabile aferente. Se recomandă verificarea de formă şi de fond a elementelor constitutive aferente documentelor justificative.

4. Listă de verificări. La sfârşit de lună, după închiderea balanţei lunare, se supun verificării toate operaţiunile de recunoaştere a contravalorii onorariilor şi comisioanelor bancare achitate în vederea obţinerii de împrumuturi pe termen lung,  reflectarea acestora în balanţa contabilă, precum și corelaţiile conturilor contabile în cadrul balanţei.

5. Politica contabilă. Orice entitate trebuie să dețină o politică contabilă specifică tipurilor de operațiuni pe care entitatea le realizează. Aceste tranzacții se dezvoltă prin politica contabilă proprie care se aprobă de administratorul societăţii.

Morala: Fiecare salvare are colivia ei (Cristian Lisandru).

Temei legal

  • Legea contabilităţii nr. 82/1991;
  • Ordinul MFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate.

Ai nevoie de OMFP nr. 1802/2014 privind noile reglementări contabile? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here