Întrebare.  Angajatorul ABC este în situaţia în  care a recepţionat şi a lăsat mărfuri spre păstrare la furnizor XYZ. Contractul de custodie prevede preţul tranzacţiei 2000 lei, adaosul comercial 20% şi cheltuielile de custodie până la data ridicării mărfurilor 100 lei plus TVA. Ce înregistrări contabile se fac în acest caz?

Răspunsul specialistului 

1. Temeiul legal. Practica comercială arată că există situaţia în care o societate poate recepţiona şi poate lăsa mărfuri spre păstrare la furnizor. Această tranzacţie are loc contra unei sume de bani, clientul având posibilitatea să vândă mărfurile direct din depozitul furnizorului. Tranzacţia privind mărfurile lăsate în custodie la furnizor implică existenţa unui contract, în baza căruia se pot emite facturi de custodie.

2. Procedura contabilă. În temeiul prevederilor legale aplicabile, contabilizarea operaţiunilor vizează următoarele:

Element

Angajatorul ABC

Furnizorul XYZ

Factura emisă de furnizor pentru mărfuri aflate in custodie

% 357. Mărfuri aflate la terți (2000 lei), 4426. TVA deductibilă (480 lei) = 401. Furnizori/ analitic XYZ (2480 lei) 

357. Mărfuri aflate la terți = 378. Diferențe de preț la mărfuri ((2000 + 100) x 20% = 420 lei)

4111. Clienţi/analitic ABC (2480 lei) = % 707. Venituri din vânzarea de mărfuri (2000 lei), 4427 TVA colectată (480 lei)

Factura emisă de furnizor pentru cutodie

% 357. Mărfuri aflate la terți (100 lei), 4426. TVA deductibilă (24 lei) = 401. Furnizori/analitic XYZ (124 lei)

4111. Clienţi/analitic ABC  (124 lei) = % 708. Venituri din activități diverse/custodie mărfuri (100 lei), 4427 TVA colectată (24 lei)

Transferul mărfurilor din depozitul furnizorului la comerciant

371. Mărfuri = 357. Mărfuri aflate la terți (2000 + 420+100 = 2520 lei)

 

 

3. Lista documentelor justificative. Din punct de vedere al documentelor justificative, operațiunea vizează contractele, facturile de achiziţie/vânzare a bunurilor, facturile de custodie, procese verbale de lăsare/păstrare în custodie,  notele contabile aferente. 

4. Listă de verificări. La sfârşit de lună, după închiderea balanţei lunare, se supun verificării toate operaţiunile, reflectarea acestora în balanţa contabilă, precum și corelaţiile conturilor contabile în cadrul balanţei. Se recomandă verificarea de fond şi de formă a elementelor constitutive aferente documentelor justificative. 

5. Politica contabilă. Orice entitate trebuie să dețină o politică contabilă specifică tipurilor de operațiuni pe care entitatea le realizează. Aceste tranzacții se dezvoltă prin politica contabilă proprie care se aprobă de administratorul societăţii.

Morala: Un termen de garanție de 60 de zile garantează că produsul se va autodistruge în a 61-a zi. (prima lege a conservatorilor)

Temei legal

  • Legea contabilităţii nr. 82/1991;
  • Ordinul MFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate.

Ai nevoie de OMFP nr. 1802/2014 privind noile reglementări contabile? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here