Întrebare: În cazul imobilizărilor luate cu chirie, care este procedura care trebuie aplicată?

Răspunsul specialistului

1. Temeiul legal. Contabilul are obligaţia de a reflecta imobilizările corporale luate cu chirie în conturi de ordine şi evidenţă, conform documentelor justificative. Aceste bunuri nu pot fi integrate în activele şi datoriile entităţii. În această situaţie se utilizează contul de ordine şi evidenţă 8031. Imobilizări corporale luate cu chirie. (pct. 354 din Reglementările contabile aprobate prin OMFP nr. 1802/2014)

2. Procedura contabilă. În cazul în care societatea deţine imobilizări corporale luate cu chirie, în baza documentelor justificative, operaţiunea se reflectă astfel:

  • operaţiunea prin care societatea primeşte o clădire cu chirie, în baza contractelor încheiate în acest scop sau proceselor-verbale de închiriere:

Debit 8031. Imobilizări corporale luate cu chirie

  • operaţiunea prin care societatea execută plata chiriei lunară, conform extrasului de cont:

612. Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile/analitic chirii = 5121. Contruri la bănci in lei/analitic la nivel de cont bancar

  • la finalul lunii, contul de cheltuieli se închide prin articolul:

121. Contul de profit şi pierdere = 612. Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile/analitic chirii

  • operaţiunea prin care societatea restituie clădirea luată cu chirie, în baza proceselor-verbale de închiriere:

Credit 8031. Imobilizări corporale luate cu chirie

3. Lista documentelor justificative. Din punct de vedere al documentelor justificative, în contabilitate, imobilizările corporale luate cu chirie se reflectă pe baza contractelor de închiriere sau proceselor-verbale de închiriere. Toate aceste documente trebuie aprobate şi  semnate de persoanele în drept, şi de preferat, să fie asumate şi de către controlul intern (prin viza de control intern). Plăţile se reflectă conform extraselor bancare. În aplicarea verificărilor, pentru minimizarea riscurilor, se recomandă principiul celor patru ochi, potrivit căruia verificarea se face de către minimum două persoane.

4. Listă de verificări. La sfârşit de lună, după închiderea balanţei lunare, se supun verificării tranzacţiile privind imobilizările corporale luate cu chirie. Astfel, fac obiectul verificării: documentele care au stat la baza operaţiunii, operaţiunile prin care aceste documente au fost contabilizate, reflectarea operaţiunilor în balanţa contabilă, corelaţiile conturilor în cadrul balanţei.

5. Politica contabilă. În cazul în care societatea a avut fie chiar şi o singură operaţiune de acest gen, este recomandat să se întocmească politica contabilă. Astfel, tranzacţiile privind imobilizările corporale luate cu chirie trebuie incluse, reflectate şi dezvoltate printr-o politică contabilă proprie care se aprobă de administratorul societăţii în cauză iar în situaţia societăţii care nu are administrator, politica contabilă se aprobă de persoana care are obligaţia gestionării acesteia.

Temei legal

  • Legea contabilităţii nr. 82/1991;
  • Ordinul MFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate.

Ai nevoie de OMFP nr. 1802/2014 privind noile reglementări contabile? Poţi cumpăra actul la zi, în format .pdf, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here