Întrebare: În cazul sumelor primite și nerestituite societăților afiliate din cadrul grupului, cu vechime între 6 luni și 5 ani, care este procedura contabilă corectă ?

Răspunsul specialistului

Potrivit Ordinului MFP nr. 1802/2014, societățile din cadrul unui grup se numesc societățile afiliate grupului. Gestiunea datoriei societății față de entităţile afiliate se ține separat pentru fiecare dintre aceste persoane juridice și fizice.

Referitor la procedura contabilă aplicabilă:

  • în contabilitate, sumele primite în lei de la societățile afiliate din cadrul grupului, se reflectă, în baza contractului şi a extrasului de cont, prin articolul:

5121. Conturi curente la bănci în lei (analitic pentru fiecare bancă) = 166. Datorii care privesc imobilizările financiare (analitic pentru fiecare persoană)

  • la momentul în care sumele primite se restituie, operaţiunea contabilă care trebuie înregistrată,  în baza contractului şi a extrasului de cont, este:

166. Datorii care privesc imobilizările financiare (analitic pentru fiecare persoană) = 5121. Conturi curente la bănci în lei (analitic pentru fiecare bancă)

Din punct de vedere al documentelor justificative, datoriile care privesc imobilizările financiare se evidenţiază numai în baza contractului şi a extrasului de cont.

La final de lună, după închiderea balanţei lunare, referitor la gestiunea datoriei societății față de entităţile afiliate, conform prevederilor contractuale, verificăm:

  • tranzacţiile derulate prin extrasul de cont.
  • operaţiunile derulate prin contul 166. Datorii care privesc imobilizările financiare, deschis pentru fiecare persoană, precum şi soldul acestuia; întotdeauna soldul trebuie să reflecte sumele primite şi nerestituite.
  • opţional, este de dorit, ca periodic, să se obţină confirmarea pentru sumele primite şi nerestituite din contabilitatea entităţilor afiliate.

Operaţiunile privind datoria societății față de entităţile afiliate trebuie cuprinse, prezentate şi dezvoltate printr-o politică contabilă proprie care se aprobă de administratorul societăţii în cauză. În situaţia societăţii care nu are administrator, politica contabilă se aprobă de persoana care are obligaţia gestionării acesteia.

Sfatul contabilului

Programul contabil trebuie setat astfel încât să permită oricând obţinerea unei situaţii la zi a componenţei datoriilor care privesc imobilizările financiare, pentru fiecare societate afilială şi pentru fiecare contract încheiat. De asemenea, programul contabil trebuie să permită  obţinerea componenţei datoriilor care privesc imobilizările financiare funcţie de vechimea sumelor.

Temei legal

  • Legea contabilităţii nr. 82/1991;
  • Ordinul MFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate.

Ai nevoie de OMFP nr. 1802/2014 privind noile reglementări contabile? Poţi cumpăra actul la zi, în format .pdf, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here