15 Septembrie, 2019

Cum se înregistrează în contabilitate costurile de introducere pe piaţă a unor noi produse?

Întrebare: O societate lansează o campanie promoţională pentru introducere pe piaţă a unor noi produse. Se pune întrebarea dacă aceste costuri sunt parte a costului imobilizării necorporale sau sunt cheltuieli ale perioadei. 

Răspunsul specialistului 

1. Temeiul legal.  

Dreptul contabil românesc instituie regula potrivit căreia costurile de introducere a unui nou produs sau serviciu, inclusiv costurile de publicitate şi activităţi promoţionale, nu constituie o parte a costului imobilizării necorporale. Acelaşi tratament este aplicabil şi în cazul costurilor de desfăşurare a unei activităţi într-un loc nou sau cu o nouă clasă de clienţi, inclusiv costurile de instruire a personalului, costurile administrative şi alte cheltuieli generale de regie. (punctul 159 din Ordinul MFP nr. 1802/2014).

Acest tratament se datorează faptului că, deşi costurile de introducere a unui nou produs sunt evaluabile credibil, nu există siguranţa că societatea va obţine beneficii economice viitoare. Prin urmare, dacă introducerea pe piaţă a unor noi produse nu va genera beneficii economice viitoare certe. Costurile de introducere a unui nou produs nu reprezintă o parte a costului imobilizării necorporale, ci constituie cheltuieli ale perioadei.

2. Procedura contabilă.

Se reflectă costurile de introducere a unui nou produs, conform contractului şi facturii: 

623. Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate / costuri introducere pe piaţă a unui nou produs

=

401. Furnizori

10.000 lei


Se reflectă plata costurilor de introducere a unui nou produs, conform extrasului de cont :

401. Furnizori

=

5121. Conturi la bănci în lei / CEC

10.000 lei

627. Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate / Comisioane bancare CEC

=

5121. Conturi la bănci în lei / CEC

10 lei

 
3. Lista documentelor justificative. Din punct de vedere al documentelor justificative, regăsim ca şi înscrisuri probatoare: contractul, factura, extrase de cont, situaţii de calcul, note contabile. 

4. Listă de verificări. Se verifică încrucişat informaţiile din documente. La final de lună, după închiderea balanţei lunare, fac obiectul verificării operaţiunile care au avut loc, reflectarea acestora în balanţa contabilă și corelaţiile conturilor în cadrul balanţei. Pentru orice înregistrare contabilă trebuie să existe o justificare. Soldul fiecărui cont din balanţa de verificare trebuie să poată fi probat cu înscrisuri. 

5. Politica contabilă. Orice entitate trebuie să deţină o politică contabilă specifică tipurilor de operaţiuni pe care entitatea le realizează. Astfel, dacă societatea dezvoltă operaţiuni care derivă din costurile de introducere pe piaţă a unor noi produse, acestea trebuie să se regăsească detaliate într-o politică contabilă proprie care se aprobă de administratorul societăţii, care să detalieze fluxul operaţiunilor, contabilizarea la nivelul entităţii în cauză, lista documentelor justificative şi matricea responsabilităţilor. 

6. Impact fiscal. Pentru determinarea rezultatului fiscal sunt considerate cheltuieli deductibile cheltuielile efectuate în scopul desfăşurării activităţii economice. (art. 25 alin. (1) din Legea nr. 227/2015).

Temei legal

Ai nevoie de OMFP nr. 1802/2014 privind noile reglementări contabile? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Maria Bălăşescu

Maria Bălăşescu este expert contabil. Site: http://www.contabilii.ro Contact: contact@contabilii.ro

Fara comentarii

Scrie un comentariu