Întrebare: În cazul restructurării unei afaceri, care este procedura care trebuie aplicată în contabilitate?

Răspunsul specialistului

1. Temeiul legal. Contabilul are obligaţia de a cunoaşte faptul că provizionul de restructurare se recunoaşte în contabilitate în baza obligaţiei implicite. În valoarea provizionului de restructurare se includ numai cheltuielile direct atribuibile activităţii de restructurare. Prin cheltuieli direct atribuibile activităţii de restructurare se inteleg cheltuielile care nu s-ar recunoaşte dacă restructurarea afacerii nu ar avea loc.

În valoarea provizionului nu se includ câştigurile şi pierderile din vânzări de active. Câştigurile şi pierderile din vânzări de active nu afectează valoarea obligaţiei la data bilanţului. Recalificarea personalului, mutarea personalului, cheltuielile de marketing, cheltuielile cu noile investiţii in echipamente si retele de distribuţie, cheltuielile privind administrarea viitoare a activităţii nu sunt eligibile pentru a fi recunoscute in valoarea provizionului de restructurare.

2. Procedura contabilă. Funcţie de procesul de restructurare al afacerii, operatiunile pot fi următoarele: 

  • operaţiunea prin care societatea recunoaşte, în contabilitate, în valoarea provizionului pentru restructurare, contravaloarea salariilor compensatorii acordate cu ocazia restructurării afacerii , conform planului de restructurare:

6812. Cheltuieli de exploatare privind provizioanele/analitic salarii compensatorii = 1514. Provizioane pentru restructurare/ analitic salarii compensatorii

  • operaţiunea prin care societatea recunoaşte, în contabilitate, în valoarea provizionului pentru restructurare, contravaloarea penalităţii pentru rezilierea unui contract de leasing, ca urmare a  restructurării afacerii, conform planului de restructurare:

6812. Cheltuieli de exploatare privind provizioanele/analitic penalităţi rezilierea contracte = 1514. Provizioane pentru restructurare/ analitic penalităţi rezilierea contracte

  • operaţiunea prin care societatea recunoaşte, în contabilitate, ân valoarea provizionului pentru restructurare, contravaloarea penalităţii pentru rezilierea unor contracte cu anumiţi clienţi,  ca urmare a restructurării afacerii, conform planului de restructurare:

6812. Cheltuieli de exploatare privind provizioanele/analitic penalităţi rezilierea contracte = 1514. Provizioane pentru restructurare/ analitic penalităţi rezilierea contracte

  • la finalul lunii, contul de cheltuieli se închide prin articolul:

121. Contul de profit şi pierdere = 6812. Cheltuieli de exploatare privind provizioanele

3. Lista documentelor justificative. Din punct de vedere al documentelor justificative, provizionul de restructurare se recunoaşte in contabilitate pe baza unui plan oficial detaliat pentru restructurare şi pe baza indeplinirii condiţiei de a fi provocat celor afectaţi o aşteptare că va realiza restructurarea prin demararea implementării planului sau prin anunţarea principalelor caracteristici celor afectaţi de acesta.

Toate aceste documente trebuie aprobate şi semnate de persoanele în drept, şi de preferat, să fie asumate şi de către controlul intern (prin viza de control intern). În efectuarea verificărilor, pentru minimizarea riscurilor, se recomandă principiul celor patru ochi, potrivit căruia verificarea se face de către minimum două persoane.

4. Listă de verificări. La sfârşit de lună, după închiderea balanţei lunare, se supun verificării tranzacţiile privind costurile restructurării afacerii. Fac obiectul verificării planul de restructurare, operaţiunile care au avut loc ca urmare a planului de restructurare, reflectarea operaţiunilor în balanţa contabilă, corelaţiile conturilor în cadrul balanţei.

5. Politica contabilă. În cazul în care societatea a avut fie chiar şi o singură operaţiune de acest gen, este recomandat să se întocmească politica contabilă. Astfel, tranzacţiile privind costurile restructurării afacerii trebuie incluse, reflectate şi dezvoltate printr-o politică contabilă proprie care se aprobă de administratorul societăţii.

Temei legal

  • Legea contabilităţii nr. 82/1991;
  • Ordinul MFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate.

Ai nevoie de OMFP nr. 1802/2014 privind noile reglementări contabile? Poţi cumpăra actul la zi, în format .pdf, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here