Întrebare: Societatea XBRL SRL (cesionar) a preluat prin contract o creanţă faţă de clientul Anonim, de la societatea YCR SRL (cedent). Datele operaţiunii privind contractul de cesiune de creanţă prevăd: cost de achiziţie 50.000 lei, valoare nominală 60.000 lei, suma încasată de la cesionar 56.000 lei. Cum se înregistrează în contabilitate contractul de cesiune de creanţă?

Răspunsul specialistului 

1. Temeiul legal.  

Regula contabilă generală spune că toate veniturile şi cheltuielile rezultate din activitatea firmei se înregistrează în contabilitate. (punctul 310 alin. 4 din Ordinul MFP nr. 1802/2014)

  • Creanţele preluate prin cesionare se evidenţiază în contabilitate la costul de achiziţie (articol contabil 461 „Debitori diverşi” = 462 „Creditori diverşi”). Valoarea nominală a creanţelor astfel preluate se evidenţiază în afara bilanţului (contul 809 „Creanţe preluate prin cesionare”). (punctul 333 alin. 1 din Ordinul MFP nr. 1802/2014)
  • În cazul achiziţiei unui portofoliu de creanţe, costul de achiziţie se alocă pentru fiecare creanţă astfel preluată. (punctul 333 alin. 2 din Ordinul MFP nr. 1802/2014)
  • În cazul în care cesionarul recuperează de la debitorul preluat o sumă mai mare decât costul de achiziţie al creanţei faţă de acesta, diferenţa dintre suma încasată şi costul de achiziţie se înregistrează la venituri (contul 758 „Alte venituri din exploatare”/analitic distinct) la data încasării. (punctul 333 alin. 3 din Ordinul MFP nr. 1802/2014)
  • În cazul în care cesionarul cedează creanţa faţă de debitorul preluat, acesta recunoaşte în contabilitate la data cedării: o cheltuială (contul 654 „Pierderi din creanţe şi debitori diverşi”), dacă costul de achiziţie al creanţei cedate este mai mare decât preţul de cesiune al acesteia; sau  un venit (contul 758 „Alte venituri din exploatare”/analitic distinct), dacă preţul de cesiune al creanţei cedate este mai mare decât costul de achiziţie al acesteia. (punctul 333 alin. 4 din Ordinul MFP nr. 1802/2014)

2. Procedura contabilă.

a) se recunoaşte operaţiunea prin care se cedează creanţa către Societatea XBRL SRL (cesionar):

%

=

4111. Clienţi (A) / clientul Anonim

60.000 lei

461. Debitori diverşi (A) / XBRL

50.000 lei

654. Pierderi din creanţe şi debitori diverşi (A)

10.000 lei

b) se recunoaşte operaţiunea prin care se incasează suma de la  Societatea XBRL SRL (cesionar):

5121. Conturi la bănci în lei (A) / BCR

=

%

56.000 lei

461. Debitori diverşi (A) / XBRL

50.000 lei

7588. Alte venituri din exploatare (P) / câştig din cesiuni de creanţe

6.000 lei


3. Lista documentelor justificative
. Din punct de vedere al documentelor justificative, regăsim ca şi înscrisuri probatoare: contracte, extrase de cont, documente emise de avocaţi, note explicative, note contabile.

4. Listă de verificări. Contabilizarea unei operaţiuni presupune existenţa unui document justificativ. La final de lună, pentru închiderea balanţei lunare, fac obiectul verificării operaţiunile care au avut loc, reflectarea acestora în balanţa contabilă și corelaţiile conturilor în cadrul balanţei. Fiecare sold al fiecărui cont din balanţa de verificare (fişa de cont) trebuie să poată fi probat(ă) cu înscrisuri. Pentru a minimiza potenţialele riscuri, recomandăm utilizarea checklist-urilor. În orice moment, trebuie să ne asigurăm că operaţiunile sunt reflectate corect în contabilitate. 

5. Politica contabilă.

Orice entitate trebuie să deţină o politică contabilă specifică tipurilor de operaţiuni pe care entitatea le realizează. Astfel, dacă societatea dezvoltă operaţiuni care derivă din contractul de cesiune de creanţă, acestea trebuie să se regăsească detaliate într-o politică contabilă proprie care se aprobă de administratorul societăţii, care să detalieze fluxul operaţiunilor, contabilizarea la nivelul entităţii în cauză, lista documentelor justificative şi matricea responsabilităţilor. Prin urmare, trebuie să ne asigurăm că politica contabilă a societăţii este adecvată acesteia şi este aplicată în mod consecvent. Vorba proverbului, paza bună trece primejdia rea. 

6. Sfaturi contabile

  • Este recomandat să se verifice toate operaţiunile prin care se cedează creanţa către cesionar;
  • Este recomandat să se verifice toate operaţiunile prin care se încasează suma de la cesionar.. 

Temei legal

Ai nevoie de OMFP nr. 1802/2014 privind noile reglementări contabile? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here