19 Iulie, 2019

Cum se înregistrează în contabilitate contractele de arendare cu plata arendei în bani?

Întrebare: În cazul unui contract de arendare cu plata arendei in bani, care este procedura care trebuie aplicată în contabilitate, având în vedere faptul că preţul contractului este 2000 lei?

Răspunsul specialistului

1. Temeiul legal. În lumina Noului Cod Civil, operaţiunea de arendare, redată prin contractul de arendare, vizează ca obiect exploatarea pe o durată determinată a bunurilor agricole, contra unui preţ stabilit prin contractul încheiat între proprietarul bunurilor agricole, pe de o parte, în calitate de arendator, şi locatar, pe de altă parte, în calitate de arendaş (art. 1836 din Legea nr. 287/2009).

2. Procedura contabilă. Contractul de arendare cu plata arendei  în bani (venit brut = 2000 lei, venit net = 2000 – 2000 x 25% = 1500 lei, impozit pe venit din arendă = 1500 x 16% = 240 lei, cota CASS = 1500 x 5.5% = 83 lei, arenda neta = 2000 – 240 – 83 = 1677 lei) presupune următoarele operaţiuni: 

  • operaţiunea prin care societatea recunoaşte, în contabilitate, valoarea contractului de arendă pentru 2000 lei:

612. Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile = 462. Creditori diverşi

  • operaţiunea prin care societatea recunoaşte, în contabilitate, valoarea impozitului aferent contractului de arendă pentru 240 lei:

462. Creditori diverşi= 446. Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

  • operaţiunea prin care societatea recunoaşte, în contabilitate, valoarea CASS aferent contractului de arenda pentru 83 lei:

462. Creditori diverşi= 4314. Contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate

  • operaţiunea prin care societatea recunoaşte, în contabilitate, plata arendei pentru 1677 lei:

462. Creditori diverşi= 5311. Casa în lei

  • operaţiunea prin care societatea recunoaşte, în contabilitate, plata impozitului pentru 240 lei:

446. Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate = 5311. Casa în lei

  • operaţiunea prin care societatea recunoaşte, în contabilitate, plata CASS pentru 83 lei:

4314. Contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate = 5311. Casa în lei

3. Lista documentelor justificative. Din punct de vedere al documentelor justificative, operațiunea de arendare se recunoaşte în contabilitate pe baza contractului de arendare. Plățile care se realizează în baza contractului de arendare se recunosc în baza documentelor de plată, respectiv, ordine de plată și chitanțe. În efectuarea inspecțiilor contabile, pentru minimizarea riscurilor, este indicat a fi aplicat „principiul celor patru ochi”, potrivit căruia verificarea se face de către minimum două persoane. 

4. Listă de verificări. La sfârşit de lună, după închiderea balanţei lunare, se supun verificării fiecare contract de arendare. Fac obiectul verificării contractele de arendare, operaţiunile care au avut loc ca urmare a acestor contracte, reflectarea operaţiunilor în balanţa contabilă și corelaţiile conturilor în cadrul balanţei.

5. Politica contabilă. Orice entitate trebuie să dețină o politică contabilă specifică tipurilor de operațiuni pe care entitatea le realizează. Aceste tranzacții se dezvoltă prin politica contabilă proprie care se aprobă de administratorul societăţii.

Temei legal

  • Legea contabilităţii nr. 82/1991;
  • Ordinul MFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate.

Ai nevoie de OMFP nr. 1802/2014 privind noile reglementări contabile? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Maria Bălăşescu

Maria Bălăşescu este expert contabil. Site: http://www.contabilii.ro Contact: contact@contabilii.ro

Fara comentarii

Scrie un comentariu