Întrebare: Bună ziua. În practică am următoarea situaţie, drept pentru care vă solicit sprijinul. Astfel, am rugăminte a de a-mi explica cum se înregistrează în contabilitate bunurile sau valorile primite gratuit? Există o procedură specială? Cu mulţumiri, Arsene T, Călăraşi.

Răspuns:

Prevederile OMFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare, stabilesc faptul că bunurile sau valorile primite gratuit se evidenţiază în conturile distincte de venituri ale activităţii de exploatare.

În contabilitate, conform documentelor justificative, bunurile sau valorile primite gratuit se reflectă:

301. Materii prime

302. Materiale consumabile

303. Materiale de natura obiectelor de inventar

361. Animale şi păsări

371. Mărfuri

381. Ambalaje

512. Conturi curente la bănci

531. Casa

=

758. Alte venituri din exploatare/analitic distinct

Având în vedere prevederile art. 19 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, amintim faptul că în contabilitate, profitul sau pierderea se stabileşte cumulat de la începutul exerciţiului financiar. În acest context, închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli se efectuează, de regulă, la sfârşitul exerciţiului financiar. În practică, închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli se efectuează lunar. Drept urmare, în cazul speţei operaţiunea contabilă este următoarea:

758. Alte venituri din exploatare/analitic distinct

=

121. Contul de profit sau pierdere

În categoria documentelor justificative în baza cărora se efectuează operaţiunile contabile mai sus menţionate regăsim procesele verbale, notele contabile, liste de inventar, facturile, contractele, documentaţiile tehnice, documentaţiile întocmite de jurişti/avocaţi etc.

Conform art. 10 din OMFP nr. 3055/2009, entităţile trebuie să dezvolte politici contabile proprii care se aprobă de administratori, potrivit legii. În cazul entităţilor care nu au administratori, politicile contabile se aprobă de persoanele care au obligaţia gestionării entităţii respective. Astfel, politicile contabile trebuie aplicate în mod consecvent de la un exerciţiu financiar la altul. Subliniem de asemenea că aprobarea politicilor contabile este asigurată prin atribuţiile administratorilor care nu pot fi delegate directorilor, conform Legii societăţilor nr. 31/1990

Modificările de politici contabile pot fi determinate de iniţiativa entităţii, caz în care modificarea trebuie justificată în notele explicative la situaţiile financiare anuale; sau de o decizie a unei autorităţi competente şi care se impune entităţii, ca de exemplu o modificare a cadrului legal aplicabil, caz în care modificarea nu trebuie justificată în notele explicative, ci doar menţionată în acestea.

În acelaşi context, modificarea de politică contabilă la iniţiativa entităţii poate fi determinată de o modificare excepţională intervenită în situaţia entităţii sau în contextul economico-financiar în care aceasta îşi desfăşoară activitatea, precum şi de obţinerea unor informaţii credibile şi mai relevante.

Prin urmare, reflectarea bunurilor sau valorilor primite gratuit se realizează potrivit politicilor contabile aprobate şi implicit asumate de administratori sau de persoanele care au obligaţia gestionării entităţii.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here