Întrebare:  În cazul în care societatea obţine bunuri din dezmembrarea altor bunuri din patrimoniul său, cum poate fi tratată această situaţie?

Răspunsul specialistului 

1. Temeiul legal. Contabilul are obligaţia de a reflecta în contabilitate toate creanţele şi datoriile distinct, numai în baza documentelor justificative. În cazul eventualelor compensări între creanţe şi datorii faţă de aceeaşi entitate, acestea se reflectă în contabilitate numai după înregistrarea creanţelor şi veniturilor, respectiv a datoriilor şi cheltuielilor corespunzătoare. În contabilitate este interzisă orice compensare între elementele de active şi datorii sau între elementele de venituri şi cheltuieli. (pct. 56 din Reglementările contabile aprobate prin OMFP nr. 1802/2014)

2. Procedura contabilă. Referitor la procedura aplicabilă în contabilitate, în cazul în care societatea obţine bunuri din dezmembrarea altor bunuri din patrimoniul său, se reflectă, în baza documentelor justificative, prin articolul:

  • dacă bunurile obţinute din dezmembrare urmează a se reutiliza ca materii prime în procesul de producţie (documente: proces verbal, listă de inventar şi notă contabilă):

301. Materii prime/analitic = 758. Alte venituri din exploatare/analitic

  • dacă bunurile obţinute din dezmembrare urmează a se reutiliza ca materiale consumabile, în activitatea curentă a societăţii (documente: proces verbal, listă de inventar şi notă contabilă):

302. Materiale consumabile/analitic = 758. Alte venituri din exploatare/analitic

  • dacă bunurile obţinute din dezmembrare urmează a se reutiliza ca obiecte de inventar, în activitatea curentă a societăţii (documente: proces verbal, listă de inventar şi notă contabilă):

303. Materiale de natura obiectelor de inventar = 758. Alte venituri din exploatare

La finalul lunii, contul de venituri se închide, prin articolul:

758. Alte venituri din exploatare/analitic = 121. Contul de profit şi pierdere

3. Lista documentelor justificative. Din punct de vedere al documentelor justificative, în contabilitate bunurile obţinute din dezmembrarea altor bunuri ale societăţii, se reflectă în baza:  listelor de inventar, proceselor verbale de inventar, notelor contabile şi documentaţiilor tehnice, raport de evaluare etc. Toate aceste documente trebuie aprobate, semnate şi de preferat, să fie asumate şi de către controlul intern (prin viza de control intern).

4. Listă de verificări. La sfârşit de lună, după închiderea balanţei lunare, verificăm tranzacţiile privind bunurile obţinute din dezmembrarea altor bunuri ale societăţii, astfel: verificăm documentele, verificăm operaţiunile prin care aceste documente au fost contabilizate, verificăm reflectarea operaţiunilor contabile în balanţa contabilă, verificăm corelaţiile conturilor în cauză în cadrul balanţei.

5. Politica contabilă referitoare la tranzacţiile privind bunurile obţinute din dezmembrarea altor bunuri ale societăţii. În cazul în care societatea a avut fie chiar şi o singură operaţiune de acest gen, este recomandat să se întocmească politica contabilă. Astfel, tranzacţiile privind bunurile obţinute din dezmembrarea altor bunuri ale societăţii, trebuie cuprinse, prezentate şi dezvoltate printr-o politică contabilă proprie care se aprobă de administratorul societăţii în cauză iar în situaţia societăţii care nu are administrator, politica contabilă se aprobă de persoana care are obligaţia gestionării acesteia.

Temei legal

  • Legea contabilităţii nr. 82/1991;
  • Ordinul MFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate.

Ai nevoie de OMFP nr. 1802/2014 privind noile reglementări contabile? Poţi cumpăra actul la zi, în format .pdf, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here