ÎNTREBARE:

“Vă rog să îmi precizaţi înregistrarea contabilă pentru achiziția stocului de ambalaje în condiţiile aplicării IAS 2, luând ca exemplu o achiziţie de 10.000 de euro. Euro (la cumpărare) era 4.1323 lei/euro, iar la decontare era 4.3815 lei/euro.” Ana Ion, Braşov.

RĂSPUNS:

IAS 2 “Stocuri” prescrie tratamentul contabil pentru stocuri. Cu alte cuvinte, IAS 2 “Stocuri” transcrie modul de contabilizare aplicat costului ce urmează a fi recunoscută drept activ şi reportat până când veniturile aferente sunt recunoscute.

Stocurile sunt active:

(a) deţinute în vederea vânzării pe parcursul desfăşurării normale a activităţii;
(b) în curs de producţie în vederea unei astfel de vânzări;
(c) sub formă de materiale şi alte consumabile ce urmează a fi folosite în procesul de producţie sau pentru prestarea de servicii.

Valoarea realizabilă netă
este preţul de vânzare estimat pe parcursul desfăşurării normale a activităţii, minus costurile estimate pentru finalizare şi costurile estimate necesare efectuării vânzării. Valoarea realizabilă netă se referă la suma netă pe care o entitate se aşteaptă să o realizeze din vânzarea de stocuri pe parcursul desfăşurării normale a activităţii. Valoarea justă reflectă suma pentru care acelaşi stoc ar putea fi tranzacţionat pe piaţă, între cumpărători şi vânzători interesaţi şi în cunoştinţă de cauză. Prima este o valoare specifică entităţii; cea de a doua nu este. Valoarea realizabilă netă pentru stocuri poate să nu fie egală cu valoarea justă minus costurile de vânzare.

Valoarea justă
este suma la care poate fi tranzacţionat un activ sau decontată o datorie, între părţi interesate şi în cunoştinţă de cauză, într-o tranzacţie desfăşurată în condiţii obiective.
Stocurile trebuie evaluate la valoarea cea mai mică dintre cost şi valoarea realizabilă netă.
 
Conform IAS 2 “Stocuri”, operaţiunile contabile în cazul dvs sunt următoarele:
 
1. Înregistrarea în contabilitate a achiziţiei de stocuri de ambalaje de 10.000 de euro, la un curs valutar de 4.1323 lei/euro se efectuează astfel:
 

381 Ambalaje /analitic

=

401 Furnizori

141.323 lei

 
2. Înregistrarea în contabilitate a decontării facturii privind achiziţia de stocuri de ambalaje de 10.000 de euro, la un curs valutar de 4.3815 lei/euro se efectuează astfel:
 

%

401 Furnizori

665 Cheltuieli cu diferenţe de curs valutar

=

5124 Conturi la bănci în valută

143.815 lei

141.323 lei

2.492 lei

 
Notă: Diferenţa dintre valoarea valutei euro la cumpărare era 4.1323 lei/euro şi la decontare era 4.3815 lei/euro reprezintă o cheltuială cu diferenţe de curs valutar.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here