25 Februarie, 2018

Cum se face eşalonarea la plată a datoriilor a obligaţiilor fiscale

În temeiul dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011  pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, ministrul finanţelor publice a aprobat Procedura privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată.

Procedura a fost aprobată prin Ordinul MEF nr. 2677/2011, publicat în Monitorul oficial nr. 764 din 31 octombrie a.c.

Actul normativ tratează:

Obiectul înlesnirilor la plată pe care le poate acorda ANAF, pentru obligaţiile pe care le administrează:

- eşalonarea la plată, la cererea contribuabilului, a obligaţiilor fiscale, cu excepţia penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale eşalonate la plată;

- amânarea la plată, în condiţiile legii, a penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale eşalonate la plată, în vederea anulării, până la ultimul termen de plată din eşalonarea la plată acordată.

Organul fiscal competent pentru acordarea înlesnirilor la plată:

- organul vamal competent, pentru obligaţiile fiscale administrate de organele vamale;

- organul fiscal competent, pentru celelalte obligaţii fiscale administrate de ANAF.

Cererea, formulată de contribuabil, pentru acordarea eşalonărilor la plată a obligaţiilor fiscale – conţinut, documente anexate;

Eliberarea certificatului de atestare fiscală, pe baza verificărilor efectuate de organul fiscal competent ca urmare a primirii cererii de acordare a eşalonărilor la plată a obligaţiilor fiscale:

Conţinutul certificatului de atestare fiscală eliberat în scopul înlesnirilor la plată a obligaţiilor fiscale:

- obligaţii de plată exigibile existente în sold la data eliberării certificatului;

- obligaţii de plată care nu pot face obiectul înlesnirilor la plată;

- obligaţii fiscale nete administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală ce pot face obiectul înlesnirilor la plată;

Procedura de emitere a acordului de principiu sau a deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale şi a deciziei de amânare la plată a penalităţilor de întârziere ori a deciziei de respingere a cererii de acordare a eşalonărilor la plată a obligaţiilor fiscale;

Garanţiile ce trebuie constituite de contribuabili, în termen de 30 de zile de la data comunicării acordului de principiu;

Procedura de emitere a deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale şi a deciziei de amânare la plată a penalităţilor de întârziere;

Condiţii de menţinere a valabilităţii înlesnirilor la plată

Comunicarea şi încasarea penalităţilor;

Regimul executării silite pe perioada eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale, în sensul că, pe perioada eşalonării la plată, organul fiscal nu continuă procedura de executare silită după emiterea somaţiei;

Finalizarea eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale în situaţia în care sumele eşalonate la plată au fost stinse în totalitate;

Pierderea valabilităţii înlesnirilor la plată în cazul în care se constată neîndeplinirea uneia dintre condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă nr.29/2011;

Stingerea obligaţiilor fiscale înainte de emiterea deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale în cazul în care în perioada cuprinsă între data eliberării certificatului de atestare fiscală şi data comunicării deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale s-au stins obligaţii fiscale prin orice modalitate prevăzută de lege;

Divizarea sau fuziunea persoanelor juridice pe perioada eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale: obligaţia persoanei juridice care beneficiază de înlesniri la plată, de a prezenta organului fiscal proiectul de divizare sau fuziune şi, dacă este cazul, actele constitutive ale societăţilor rezultate din divizare sau fuziune;

Contestarea deciziilor în condiţiile titlului IX din Codul de procedură fiscală;

Evidenţa şi monitorizarea înlesnirilor la plată;

Modificarea deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale sau a deciziei de amânare la plată a penalităţilor de întârziere în situaţia în care, ulterior emiterii deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale sau a deciziei de amânare la plată a penalităţilor de întârziere, se constată erori în conţinutul acestora, precum şi în cazul în care se achită anticipat mai mult de 3 rate din graficul de eşalonare la plată.

Graficul de eşalonare se reface pentru diferenţa rămasă de eşalonat după stabilirea sumelor ce fac obiectul eşalonării la plată, precum şi a celor care fac obiectul amânării la plată în vederea anulării. Primul termen din graficul de eşalonare refăcut este data de 15 octombrie 2011, iar ultimul termen este cel din graficul de eşalonare iniţial, aprobat prin decizie.

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Un comentariu

  • Răspunde
    mjrcea
    aprilie 2 2014

    acesta esalonare este purtatoare de dobanzi?

Scrie un comentariu