O nouă procedură care tratează despre cesiunea dreptului de restituire/rambursare a creanţelor fiscale a fost aprobată de preşedintele ANAF. 

OPANAF nr. 3357/2017 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 931/2017, la 27 noiembrie, dată de la care se abrogă Ordinul nr. 1.308/2009 privind unele măsuri pentru soluționarea deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare, precum și pentru stingerea prin compensare sau restituire a sumelor reprezentând taxă pe valoarea adăugată aprobată prin decizia de rambursare.

Procedura face aplicare la dispozițiile art. 28 din Codul de procedură fiscală, potrivit cărora:

  • creanțele fiscale privind drepturi de rambursare sau de restituire ale contribuabililor/plătitorilor pot fi cesionate numai după stabilirea lor prin decizii de restituire;
  • cesiunea produce efecte față de organul fiscal central competent în administrarea cedentului numai de la data de la care aceasta i-a fost notificată de către cesionar.

Notificarea privind cesionarea dreptului de restituire/rambursare se face după modelul prevăzut în anexă la ordin, redat mai jos.

notificare 2017

Ce reţinem din noua Procedură?

Termenul de soluționare a cererilor depuse de către contribuabilieste de 45 de zile de la data înregistrării cererii de restituire la organul fiscal central competent, cu posibilitate de prelungire, dacă organul fiscal central competent consideră că mai are nevoie de anumite documente relevante în soluționarea cererii.

• După notificare, organul fiscal central competent în administrarea cedentului devine debitorul cesionarului, cedentul nemaiavând un drept de creanță asupra bugetului pentru sumele înscrise în decizia de restituire/decizia de rambursare și care au făcut obiectul cesiunii.

• Restituirea creanțelor fiscale ale cedentului se realizează numai după compensarea eventualelor obligații fiscale restante înregistrate de acesta, astfel că obiect al cesiunii pot reprezenta numai sumele efectiv de restituit contribuabilului cedent.

• După efectuarea eventualelor compensări, organul fiscal central competent în administrarea cedentului solicită în scris organului fiscal central competent în administrarea cesionarului situația obligațiilor fiscale restante înregistrate de către cesionar și întocmește Decizia privind compensarea obligațiilor fiscale. Data stingerii prin compensare a obligațiilor fiscale restante ale cesionarului este data notificării cesiunii.

• În situația în care cesionarul nu înregistrează obligații fiscale restante, organul fiscal central competent în administrarea cedentului procedează la efectuarea cesiunii, prin restituirea către cesionar a sumei aprobate, în contul indicat de acesta în notificarea depusă.

Este reglementată procedura de aplicat dacă atât cedentul, cât și cesionarul sunt administrați de către același organ fiscal central competent, respectiv sunt arondați aceleiași unități de Trezorerie a Statului, sau dacă cedentul și cesionarul sunt arondați la unități de Trezorerie a Statului diferite.

Ai nevoie de Codul de procedură fiscală? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here