Prin ordin al președintelui ANAF, s-au aprobat Procedura de anulare a obligațiilor de plată stabilite prin “Decizia de impunere privind CASS datorată de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal“, precum și modelul și conținutul unor formulare.

OPANAF nr. 2846/2018 a fost publicat în Monitorul oficial nr. 1032 din 5 decembrie 2018

Procedura de anulare privește obligațiile de plată stabilite prin “Decizia de impunere privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal“.

Reamintim că, potrivit dispozițiilor din Codul fiscal la care se face trimitere, pot opta pentru plata contribuției persoanele fizice care au estimat pentru anul curent venituri anuale cumulate din cele prevăzute la art. 155 lit. b) -h), sub nivelul plafonului anual de cel puțin 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației, şi anume :

– venituri din activități independente, definite conform art. 67 Cod fiscal;

– venituri din drepturi de proprietate intelectuale, definite conform art. 70;

– venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit prevederilor titlului II, titlului III sau Legii nr. 170/2016, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125;

– venituri din cedarea folosinței bunurilor, definite conform art. 83;

– venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, definite conform art. 103;

– venituri din investiții, definite conform art. 91;

– venituri din alte surse, definite conform art. 114 Cod fiscal. 

În afara precizărilor pentru personalul de specialitate din cadrul ANAF, reținem principalele informaţii utile pentru contribuabili.

Contribuabili vizați. Procedura se aplică persoanelor care au depus formularul 604 “Declarație pentru stabilirea obligațiilor de plată cu titlu de contribuție de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal”, potrivit prevederilor art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, aplicabile până la intrarea în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2018 și cărora li s-a emis și comunicat “Decizia de impunere privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal”, denumită în continuare decizie de impunere.

Anularea obligațiilor de plată. Contribuabilii solicită încetarea obligațiilor de plată privind CASS stabilite prin Decizia de impunere, prin depunerea unuia dintre următoarele formulare, după caz:

a) “Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”; b) “Notificare privind încetarea obligațiilor de plată stabilite prin Decizia de impunere.

Notificarea se depune de către contribuabilii care se încadrează în categoria persoanelor exceptate de la plata contribuției, potrivit legii, sau de către cei care încep să realizeze venituri pentru care obligația declarării revine plătitorilor, după caz. Notificarea se depune, pe suport hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin utilizarea canalelor de comunicare puse la dispoziție prin intermediul spațiului privat virtual. Data depunerii notificării este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data mesajului de confirmare, după caz.

– Situații în care se anulează plata CASS.

Contribuția de asigurări sociale de sănătate, stabilită prin decizia de impunere, se anulează în următoarele situații:

a) a declarat venituri estimate, indiferent dacă a optat sau nu pentru plata contribuției;

b) persoana fizică declară contribuția de asigurări sociale de sănătate ca persoană obligată la plata contribuției;

c) persoana fizică optează pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate.

Când începe să se aplice anularea obligațiilor de plată:

În cazul în care contribuabilul depune notificarea, anularea obligațiilor de plată privind contribuția de asigurări sociale de sănătate se face începând cu luna depunerii notificării, inclusiv.

Anularea obligațiilor de plată privind CASS stabilite și comunicate prin decizie de impunere se face, de către organul fiscal central competent din oficiu, pentru persoanele fizice care nu își exprimă opțiunea de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate prin depunerea declarației unice sau a notificării. În acest caz, anularea obligațiilor de plată privind contribuția de asigurări sociale de sănătate se face începând cu luna împlinirii termenului legal de depunere a declarației unice în anul 2019, inclusiv.

În situația în care contribuabilul depune atât notificarea, cât și declarația unică, organul fiscal central competent anulează obligațiile de plată privind contribuția de asigurări sociale de sănătate începând cu luna depunerii primului document, inclusiv.

Decizia de anulare a obligațiilor de plată. Compartimentul de specialitate anulează obligațiile de plată privind contribuția de asigurări sociale de sănătate prin emiterea deciziei privind anularea obligațiilor de plată stabilite prin Decizia de impunere care se întocmește în două exemplare, din care unul se comunică contribuabilului.

Ai nevoie de Ordinul nr. 2846/2018? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

4 COMENTARII

  1. Buna ziua,
    Am o intrebare. Daca am venituri doar din dividente inteleg ca trebuie sa platesc CASS. Prin plata acestor dividente beneficiez de asistenta medicala, adica devin automat asigurat CASS?

  2. O întrebare. Cum pot renunța la plata Cass, sunt cadru militar și lunar mi se oprește o suma destul de mare către Cass. Exista vreo varianta sa renunț la aceasta contribuție? Mulțumesc

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here