Din data de 19 martie este în vigoare o Procedură specială de raportare, aprobată prin Ordinul Preşedintelului ANAF nr. 627/2018, publicat în Monitorul Oficial nr. 238/2018. Reglementările pun în aplicare dispoziţiile din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Operatorii economici care utilizează case de marcat electronice fiscale denumiți în continuare utilizatori, au obligația să transmită Agenției Naționale de Administrare Fiscală datele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) sau art. 3 alin. (2) lit. a), b) sau c), după caz, respectiv cele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și c) din anexa nr. 11 la Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Redăm, în Documentar (vezi mai jos), obligaţiile la care se face trimitere în Procedură. 

Sunt detaliate fişierele care se exportă de pe aparatul de marcat electronic fiscal pe un mediu de stocare extern şi care, odată validate prin programul de asistenţă pus la dispoziţie de ANAF, sunt ataşate unui fişier PDF care se comunică organului fiscal prin mijloace electronice de transmitere la distanță, semnat cu certificat digital calificat.

Fișierele se transmit prin mijloace electronice de transmitere la distanță, până cel mai târziu în data de 20 a lunii următoare perioadei de raportare în care aparatele de marcat electronice fiscale au fost utilizate pentru generarea oricăreia dintre datele prevăzute. Prin perioadă de raportare se înțelege luna calendaristică.

Procedura conţine în anexă şi modelul de “Declarație privind aparatele de marcat electronice fiscale neutilizate” care trebuie completată de utilizatori şi trimisă la organul fiscal în cazul aparatelor neutilizate, în nicio zi din perioada de raportare, pentru generarea oricăreia dintre datele de raportare.

Declarația se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță, până cel mai târziu în data de 20 a lunii următoare perioadei de raportare în care aparatele de marcat electronice fiscale nu au fost utilizate.

Pentru fals în Declaraţie, se face trimitere la sancţiunile prevăzute de art. 326  din Codul penal, respectiv pedeapsa cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. 

Documentar

Datele de raportare, din anexa 11 la Normele aprobate prin HG nr. 479/2003

Art. 3 alin. (1) lit. a):

a) datele din bonul fiscal, structurate după cum urmează:

1. valoarea totală a bonului, inclusiv taxa pe valoarea adăugată;

2. numărul de ordine al bonului fiscal, la nivelul zilei de lucru;

3. data, ora și minutul emiterii bonului fiscal;

4. seria fiscală a aparatului de marcat electronic fiscal;

5. valoarea totală a taxei pe valoarea adăugată pe cote ale acesteia, cu indicarea nivelului de cotă; 

Art. 3 alin. (2) lit. a), b) sau c)

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. a), aparatele de marcat electronice fiscale utilizate în activitatea de schimb valutar de către entitățile care desfășoară activități de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Naționale a României, aparatele de marcat electronice fiscale utilizate în transportul persoanelor în regim de taxi, precum și aparatele de marcat electronice fiscale destinate magazinelor situate în aeroporturile internaționale comunică datele structurate după cum urmează:

a) aparatele de marcat electronice fiscale utilizate în activitatea de schimb valutar:

1. suma și moneda încasate de la client;

2. suma și moneda plătite clientului;

3. comisionul practicat și nivelul cotei de taxă pe valoarea adăugată;

4. numărul de ordine al bonului fiscal, la nivelul zilei de lucru;

5. data, ora și minutul emiterii bonului fiscal;

6. seria fiscală a aparatului de marcat electronic fiscal;

7. valoarea totală a taxei pe valoarea adăugată, cu indicarea nivelului de cotă a acesteia;

b) aparatele de marcat electronice fiscale utilizate în activitatea de transport de persoane în regim de taxi:

1. numărul de ordine al bonului fiscal, la nivelul zilei de lucru;

2. data, ora și minutul emiterii bonului fiscal;

3. seria fiscală a aparatului de marcat electronic fiscal;

4. numărul cursei;

5. valoarea totală a serviciului;

6. valoarea totală a taxei pe valoarea adăugată, cu indicarea nivelului de cotă a acesteia;

c) aparatele de marcat electronice fiscale destinate magazinelor situate în aeroporturile internaționale:

1. valoarea totală a bonului fiscal;

2. numărul de ordine al bonului fiscal, la nivelul zilei de lucru;

3. data, ora și minutul emiterii bonului fiscal;

4. seria fiscală a aparatului de marcat electronic fiscal;

5. numărul cursei aeriene;

6. valoarea taxei pe valoarea adăugată defalcată pe cote. 

Art. 3 alin. (1) lit. b) și c)

b) datele din raportul fiscal de închidere zilnică prevăzute la art. 64 alin. (2), (3), (4), (5), respectiv alin. (6), după caz, din normele metodologice;

c) informații referitoare la pornirea/oprirea aparatului de marcat electronic fiscal, încetarea funcționării acestuia în urma unor evenimente de tipul lipsa curentului electric sau întreruperea conexiunii la internet, precum și cu privire la repunerea în funcțiune/reconectarea aparatului;

Transmiterea datelor se face de aparatele de marcat electronice fiscal, prin conexiunea stabilită. 

Ai nevoie de OUG nr. 28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here