19 Februarie, 2018

Cum se fac înregistrările contabile pentru programele informatice?

În majoritatea cazurilor, orice societate are în patrimoniul său cel puţin un program informatic, ca de exemplu: program informatic de contabilitate, program informatic de gestiune a stocurilor, program informatic de gestiune a mijloacelor fixe, program informatic de gestiune a mijloacelor de transport, program informatic de gestiune a salariaţilor, program informatic de gestiune a timpului lucrat de salariaţi etc.

Conform limbajului de specialitate, prin program informatic se înţelege reprezentarea sau implementarea unui algoritm într-un cod sursă, scris într-un anumit limbaj de programare. Programele informatice se evidenţiază în contabilitate cu ajutorul contului 208. “Alte imobilizări necorporale informatice”.

Operaţiunile contabile care se pot efectua în legătură cu programele informatice sunt:

1. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunii referitoare la valoarea programelor informatice achiziţionate, conform facturii:

208. Alte imobilizări necorporale / analitic programe informatice

=

404. Furnizori de imobilizări


2. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunii referitoare la valoarea programelor informatice achiziţionate de la entităţi afiliate sau de la entităţi legate prin interese de participare, conform documentului care atestă achiziţia:

208. Alte imobilizări necorporale / analitic programe informatice

=

%

451. Decontări între entităţile afiliate

453. Decontări privind interesele de participare


3. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunii referitoare la valoarea programelor informatice realizate pe cont propriu, conform documentului justificativ care atestă producţia sa:

208. Alte imobilizări necorporale / analitic programe informatice

=

%

233. Imobilizări necorporale în curs de execuţie

721. Venituri din producţia de imobilizări necorporale


4. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunii referitoare la valoarea programelor informatice reprezentând aport la capitalul social:

208. Alte imobilizări necorporale / analitic programe informatice

=

456. Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul


5. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunii referitoare la valoarea programelor informatice primite ca subvenţii guvernamentale:

208. Alte imobilizări necorporale / analitic programe informatice

=

4751. Subvenţii guvernamentale pentru investiţii


6. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunii referitoare la valoarea programelor informatice primite cu titlu gratuit:

208. Alte imobilizări necorporale / analitic programe informatice

=

4753. Donaţii pentru investiţii


7. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunii referitoare la plusurile de inventar constatate la programele informatice:

208. Alte imobilizări necorporale / analitic programe informatice

=

4754. Plusuri de inventar de natura imobilizărilor


8. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunii referitoare la valoarea neamortizată a programelor informatice scoase din evidenţă:

658. Alte cheltuieli de exploatare

=

208. Alte imobilizări necorporale / analitic programe informatice


9. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunii referitoare la amortizarea programelor informatice, scoase din evidenţă:

280. Amortizări privind imobilizările necorporale

=

208. Alte imobilizări necorporale / analitic programe informatice


10. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunii referitoare la valoarea programelor informatice aportate şi retrase:

456. Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul

 

=

208. Alte imobilizări necorporale / analitic programe informatice


11. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunii referitoare la valoarea programelor informatice depuse ca aport la capitalul altor entităţi, în schimbul dobândirii de participaţii la capitalul acestora:

%

261. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate

263. Interese de participare

265. Alte titluri imobilizate

 

=

208. Alte imobilizări necorporale / analitic programe informatice

 

Despre autor  ⁄ Maria Bălăşescu

Maria Bălăşescu este expert contabil. Site: http://www.contabilii.ro Contact: contact@contabilii.ro

Un comentariu

  • Răspunde
    Victor
    august 2 2013

    Am o intrebare legata de vanzarea programelor informatice. Daca, in afara de vanzarea licentei propriu-zise, asigur clientului update-uri lunare timp de 2 ani, pot trece o parte din veniturile realizate la venituri in avans, deoarece tranzactia nu a fost finalizata, venitul inregistrat din “livrarea” update-urilor fiind asociat unui serviciu ce va fi prestat in perioadele viitoare?

Scrie un comentariu