19 Februarie, 2018

Cum se eliberează Cardul European de Sănătate?

Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate (CEASS) este documentul care conferă titularului dreptul de a beneficia de asistența medicală necesară în cursul unei șederi temporare într-un stat membru al Uniunii Europene.

Cardul european se eliberează asiguratului numai în situația deplasării acestuia pentru ședere temporară într-un stat membru al Uniunii Europene, putând fi utilizat de către asigurații din sistemul de asigurări sociale de sănătate din România numai pe teritoriul Uniunii Europene. Prin ședere temporară se înțelege deplasarea unei persoane în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene pentru motive turistice, profesionale, familiale sau pentru studii, pentru o perioadă de timp de cel mult 6 luni.

În vederea eliberării cardului, persoana asigurată va depune la casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidență o cerere și documente care să ateste calitatea de asigurat.

CERERE-TIP

pentru eliberarea cardului european de asigurări sociale de sănătate

Către Casa de Asigurări de Sănătate …………………..

Adresa …………………………………………….

Data …………………

Stimate domnule/Stimată doamnă preşedinte – director general,

Prin prezenta formulez o cerere, conform titlului IX din Legea nr. 95/2005 privind reforma în domeniul sănătăţii, prin care solicit să îmi fie eliberat cardul european de asigurări sociale de sănătate la adresa mai jos menţionată.

Prezenta cerere reprezintă în acelaşi timp şi o declaraţie pe propria răspundere prin care certific faptul că nu intenţionez să utilizez cardul european de asigurări sociale de sănătate pentru deplasări care au ca scop beneficierea de tratament medical. De asemenea, în situaţia în care beneficiez de servicii medicale în baza cardului european de asigurări sociale de sănătate în perioada în care nu mai îndeplinesc toate condiţiile în baza cărora s-a eliberat cardul (inclusiv plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate), mă oblig să suport în totalitate contravaloarea serviciilor medicale decontate

din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi rambursate instituţiei din statul membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European unde au fost acordate aceste servicii medicale.

………………….. (numele şi prenumele)

Numele şi prenumele persoanei ………………………..

Adresa …………………………………………….

CNP ……………………………………………….

Telefon ……………………………………………

Fax ……………………………………………….

Interval orar*1) ……………………………………

————

*1) Se va trece intervalul orar în care persoana estimează că va fi prezentă la adresa indicată pentru a primi cardul european de asigurări sociale de sănătate.

Casa de asigurări de sănătate verifică dacă persoana îndeplineşte calitatea de asigurat, urmând ca în situația în care cererea este aprobată, costurile tipăririi să fie suportate din Fondul național Unic de Asigurări de Sănătate.

Emiterea cardului european nu poate fi refuzată de casa de asigurări de sănătate decât în situația în care asiguratul nu face dovadă plății la zi, pe ultimii 5 ani, a contribuției de asigurări sociale de sănătate.

Cardul European se eliberează în termen de 7 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii la casa de asigurări de sănătate. În cazul în care circumstanțe excepționale împiedică eliberarea Cardului European, casa de asigurări de sănătate va elibera un certificat provizoriu de înlocuire a cardului.

Perioadă de valabilitate a Cardului european este de 6 luni de la data emiterii.

Serviciile medicale acordate în baza cardului european nu trebuie să depășească ceea ce este necesar din punct de vedere medical în timpul șederii temporare în statul membru al Uniunii Europene. Aceste servicii se acordă asiguraților români în conformitate cu legislația statului membru al Uniunii Europene în care se deplasează titularul Cardului european. Cardul nu acoperă situația în care persoana asigurată se deplasează în UE cu scopul de a beneficia de tratament medical.

Titularii Cardului European emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, în perioada de valabilitate a cardului, beneficiază de servicii medicale în România în aceleași condiții ca și persoanele asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din țara noastră. În acest sens, furnizorii de servicii medicale aflați în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate au obligația de a acorda asistența medicală necesară, urmând a evidenția și raporta distinct caselor de asigurări sociale de sănătate serviciile medicale acordate pentru aceste categorii de persoane.

Bază legislativă:

Act de bază

- Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 559/2006;

Acte modificatoare

- Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 448/2007;

- Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 162/2008;

- Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 586/2009.

Sursa: CNAS

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Comentarii

 • Răspunde
  carla
  februarie 20 2013

  Si eu am primit in loc de card un certificat provizoriu. O sa am probleme daca in loc de card prezint acest certificat?!

 • Răspunde
  cristian
  februarie 4 2015

  Am fost in ungaria si nu aveam cardul de sanatate. Am refuzat sa platesc interventia medicala, mi-au emis o factura si cand am ajuns in tara m-am dus la casa de asigurari si mi-au eliberat cardul de asigurat cu data la care s-a intamplat interventia medicala din ungaria. Am trimis perin fax cardul la spitalul din ungaria. NU PLATITI INTERVENTIILE MEDICALE IN STRAINATATE. Sunteti asigurati si daca procedati ca mine nu o sa aveti probleme.!!

 • Răspunde
  mai 18 2015

  Cererea tip se poate descarca de pe site-ul http://www.cnas.ro/, dar nu neglijati si declaratia pe propria raspundere, in cazul in care solicitati cardul pentru un alt membru al familiei. La Bucuresti, joi este program doar dupa-amiaza, vineri nu se lucreaza cu publicul.

 • Răspunde
  LUCIANZAMFIR
  septembrie 1 2015

  IN URMA CU 5 ANI AM PRIMIT O MOSTENIRE UN APARTAMENT INTR-O CASA CU 2 APARTAMENTE SI CURTEA IN DIVIZIUNE.,PRIN LEGEA 58 DIN 1974 TERENUL RESPECTIV A FOST EXPROPIAT SI A IN TRAT IN PATRIMONIUL STATULUI. IN URMA DEMERSURILOR AM OBTINUT PE 18 IULIE 2015 ACTUL DE IMPROPIETARIRE CU TERENUL DE 328 MP,URMAND SA MA DUC LA NOTARUL CARE A FACUT ACTUL DE SUCCESIUNE PENTRU UN ACT ADITIONAL.SURPRIZA MARE ESTE CA NOTARUL MI-A FACUT ACTUL DE SUCCESIUNE ADITIONAL SI MI-A CERUT O TAXA ASTRONOMICA DE 19000 RONI.DESI TERENUL L-AM OBTINUT CA O REPARATIE LA O LEGE INCORECTA. NU AM ACESTI BANI CA SA PLATESC ACTUL. CE TREBUIE SA FAC CA SA SCHIMB NOTARUL SAU VALOAREA TAXEI.EU NU CUMPAR DE LA NOTAR IMI RECASTIG UN DREPT. CE SOLUTIE IMI DATI?pOT SA REZOLV PRIN TRIBUNAL ACEAST REIMPROPIETRIE SI SA PLATESC MAI PUTIN? VA MULTUMESC ASTEPT UN RASPUNS .

 • Răspunde
  munteanu
  aprilie 6 2016

  Cardul de sanatate se elibereza NUMAI la.Bucuresti ?

 • Răspunde
  iunie 18 2017

  Cum pot sa intru in posesia cardului european am gost operata de urgenta in Franta si nu am card european care sa ateste faptul ca sunt asigurata .Mentionez faptul ca lucrez cu contract romanesc din romania si daca pot sa fac acest card european de urgenta ca sa pot beneficia de asigurarile medicale .

 • Răspunde
  Ciurea
  decembrie 23 2017

  Cum pot sa imi fac cardul european de sanatate online? Sunt in Spania si am nevoie urgenta de el…

Scrie un comentariu