În Monitorul Oficial nr. 460 din 5 iunie 2018 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 1281/2018 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor reprezentând contribuţie asiguratorie pentru muncă (CAM) plătite de contribuabili în contul distinct şi de stingere a acestora.

Reamintim că, prin OUG nr. 79/2017 s-a efectuat transferul asigurărilor sociale de la angajator la salariat și a fost instituită contribuția asiguratorie pentru muncă suportată de angajator în procentul de 2,25% din cheltuielile cu salariile. Același act normativ stabilește modul în care vor fi utilizate sumele încasate din această contribuție.

În esență, această contribuție vine să asigure finanțările pentru plățile din fondul de șomaj, pentru concedii medicale, pentru garantarea creanțelor salariale, etc.

Destinația acestor sume este reglementată de art. 220 alin. (6) din Codul fiscal, iar Ordinul ANAF nr. 1281/2018 stabilește distribuirea în conturile bugetare aferente.

În acest sens, distribuirea sumelor din contul contribuției asiguratorie pentru muncă (CAM) se va face astfel:

  • 15% din încasări devin venit pentru Fondul de Garantare pentru plata creanțelor salariale, în contul 28.A.20.11.00 „Venituri din contribuția asiguratorie pentru muncă pentru fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale”;
  • 20% din încasări se fac venit la Bugetul asigurărilor pentru șomaj, în contul 28.A.20.10.00 „Venituri din contribuția asiguratorie pentru muncă pentru șomaj”;
  • 5% din încasări se fac venit la Sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, în contul 22.A.20.09.00 „Venituri din contribuția asiguratorie pentru muncă pentru accidente de muncă și boli profesionale”;
  • 40% din încasări se fac venit la Fondul Național Unic de asigurări sociale de sănătate pentru plata concediilor medicale, în contul 26.A.20.12.00 „Venituri din contribuția asiguratorie pentru muncă pentru concedii și indemnizații”;
  • 20% din încasări rămân venituri ale bugetului de stat, în contul 20.A.20.08.00 „Venituri din contribuția asiguratorie pentru muncă aferentă bugetului de stat”.

Cotele se pot modifica prin legea anuală a bugetului de stat. 

Distribuirea/corecțiile soldului creditor al contului se efectuează lunar, până în ultima zi lucrătoare din lună, după înregistrarea încasărilor în acest cont.

Ai nevoie de Codul fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here