Avem în vedere reglementările privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul MFP nr. 1802/2014, cu aplicare de la 1 ianuarie, despre care găsiţi aici o semnalare recentă pe Legestart.

OMFP nr. 1802/2014 a fost publicat în Monitorul oficial nr. 963/2014, din 30 decembrie trecut, dată de la care au fost abrogate regulile stabilite prin OMFP nr. 3.055/2009 (Reglementările contabile conforme cu directivele europene) şi OMFP nr. 2.239/2011 (Sistemul simplificat de contabilitate).

Indicatorii corespunzători societăţii-mamă şi filialelor cuprinse în consolidare

În legătură cu categoriile de grupuri (punctul 10), avute în vedere prin Reglementări, în funcţie de criteriul de mărime, determinarea valorii criteriilor de mărime se bazează doar pe indicatorii corespunzători societăţii-mamă şi filialelor cuprinse în consolidare. La stabilirea criteriilor de mărime, societatea-mamă poate să nu ia în considerare filialele pe care intenţionează să le excludă din consolidare în baza oricărei situaţii prevăzute la pct. 504 din acelaşi act normativ, anume:

  • în cazurile extrem de rare în care informaţiile necesare pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale consolidate în conformitate cu prezentele reglementări nu pot fi obţinute fără cheltuieli disproporţionate sau întârzieri nejustificate;
  • acţiunile sau părţile sociale ale entităţii în cauză sunt deţinute exclusiv în vederea vânzării lor ulterioare; sau
  • restricţii severe pe termen lung împiedică în mod substanţial exercitarea de către societatea-mamă a drepturilor sale asupra activelor sau conducerii entităţii în cauză.

Determinarea limitelor legate de totalul activelor şi de cifra de afaceri

În scopul determinării limitelor legate de totalul activelor şi de cifra de afaceri netă, reglementările fac două precizări punctuale.

Astfel, într-o primă precizare, nu se efectuează nici compensarea valorilor contabile ale acţiunilor sau părţilor sociale în capitalul entităţilor incluse în consolidare cu proporţia pe care o reprezintă în capitalurile proprii ale acestor entităţi, astfel: compensarea se efectuează pe baza valorilor juste ale activelor şi datoriilor identificabile la data achiziţiei acţiunilor sau părţilor sociale ori, în cazul în care achiziţia are loc în două sau mai multe etape, la data la care entitatea a devenit o filială.

Spre deosebire de situaţia determinării limitelor legate de totalul activelor şi de cifra de afaceri netă, atunci când tratează despre întocmirea situaţiilor financiare anuale consolidate, reglementările prevăd posibilitatea compensării efectuate pe baza valorilor juste ale activelor şi datoriilor identificabile la data achiziţiei acţiunilor sau părţilor sociale ori, în cazul în care achiziţia are loc în două sau mai multe etape, la data la care entitatea a devenit o filială.

O a doua precizare, tot la determinarea limitelor legate de totalul activelor şi de cifra de afaceri netă nu se fac eventualele eliminări de:

  • datorii şi creanţe dintre entităţi, inclusiv dividendele interne;
  • venituri şi cheltuieli aferente tranzacţiilor dintre entităţi;
  • profituri şi pierderi rezultate din operaţiuni efectuate între entităţi şi care sunt incluse în valoarea contabilă a activelor.

Ca regulă generală, potrivit precizărilor de la punctul 512 alin. (1) din Reglementări, acestea se elimină în special din situaţiile financiare anuale consolidate, în condiţiile în care acestea prezintă activele, datoriile, poziţia financiară şi profiturile sau pierderile entităţilor incluse în consolidare, ca şi cum acestea ar fi o singură entitate.

Modificarea încadrării în criteriul de mărime

Atunci când, la data bilanţului, o entitate depăşeşte sau încetează să mai depăşească limitele a două dintre cele trei criterii (microentităţi; entităţi mici; entităţi mijlocii şi mari), acest fapt afectează aplicarea derogărilor prevăzute de reglementări numai dacă acest lucru are loc în două exerciţii financiare consecutive.

Atunci când, la data bilanţului, un grup depăşeşte sau încetează să mai depăşească limitele a două dintre cele trei criterii prezentate la pct. 10, acest fapt are incidenţă asupra aplicării derogărilor prevăzute de prezentele reglementări numai dacă acest lucru are loc în două exerciţii financiare consecutive.

O entitate analizează permanent, pentru fiecare dată a bilanţului, dacă a depăşit, respectiv a încetat să depăşească criteriile de mărime corespunzătoare.

Entitatea schimbă categoria în care se încadrează doar dacă în două exerciţii financiare consecutive depăşeşte sau încetează să depăşească criteriile de mărime. Ca urmare, modificarea criteriilor de mărime nu determină automat încadrarea entităţii într-o nouă categorie.

Prin două exerciţii financiare consecutive se înţelege exerciţiul financiar precedent celui pentru care se întocmesc situaţiile financiare anuale şi exerciţiul financiar curent, pentru care se întocmesc situaţiile financiare anuale.

Pentru a determina dacă, la data bilanţului, o entitate depăşeşte sau încetează să mai depăşească limitele a două dintre cele trei criterii de mărime se reanalizează numărul de componente ale situaţiilor financiare anuale, astfel:

a) o entitate care a întocmit situaţii financiare anuale pentru microentităţi (prevăzute la secţiunea 12.1 „Scutiri pentru microentităţi”) va întocmi situaţiile financiare anuale valabile pentru entităţile mijlocii şi mari, precum şi entităţile de interes public, numai dacă în două exerciţii financiare consecutive depăşeşte limitele a două dintre cele trei criterii de mărime;

b) o entitate care a întocmit situaţiile financiare anuale pentru entităţile mijlocii şi mari, precum şi entităţile de interes public va întocmi situaţii financiare anuale pentru microentităţi numai dacă în două exerciţii financiare consecutive nu depăşeşte limitele a două dintre cele trei criterii de mărime.

O analiză similară se efectuează şi de către microentităţi.

Ca urmare, pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale, încadrarea în criteriile de mărime prevăzute de prezentele reglementări se efectuează la sfârşitul exerciţiului financiar, pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare ale exerciţiului financiar precedent celui de raportare şi a indicatorilor determinaţi pe baza datelor din contabilitate şi a balanţei de verificare încheiate la sfârşitul exerciţiului financiar curent, utilizându-se cursul de schimb valutar publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la data de 19 iulie 2013.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here