19 Octombrie, 2019

Cum se desfăşoară concursul de numire în funcţie a inspectorilor judiciari?

Regulamentul Consiliului Superior al Magistraturii, din 18 septembrie 2012, privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru numirea în funcţie a inspectorilor judiciari a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 682/3012.

Conform actului normativ, Inspecţia Judiciară este o structură cu personalitate juridică în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, cu sediul în Municipiul Bucureşti.

Concursul pentru numirea în funcţia de inspector judiciar se organizează, ori de câte ori este necesar, de către Inspecţia Judiciară. Organizarea acestuia se anunţă cu cel puţin 3 luni înaintea primei probe de concurs. Concursul se organizează cu cel puţin 3 luni înainte de data expirării mandatului de inspector judiciar.

Înscrierea la concurs

Pot participa la concurs judecătorii şi procurorii care îndeplinesc următoarele condiţii:

- au vechime de cel puţin 8 ani în magistratură;

- minim grad de tribunal sau de parchet de pe lângă tribunal;

- calificativul “foarte bine” la ultima evaluare.

În cazul îndeplinirii condiţiilor de mai sus, candidaturile trebuie depuse în termen de 15 zile de la publicarea datei concursului, la Inspecţia Judiciară. Dosarul de candidatură va mai cuprinde CV-ul candidatului şi 10 lucrări întocmite de acesta, reprezentative pentru ultimii trei ani de activitate profesională.

În termen de 10 zile de la data expirării termenului de depunere a candidaturilor, listele cu candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale de participare la concurs se publică pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Inspecţiei Judiciare.

Candidaţii respinşi pot depune contestaţii la Inspecţia Judiciară, în termen de 24 de ore de la publicarea listelor. Acestea vor fi soluţionate de către secţia corespunzătoare a CSM. După pronunţarea hotărârii secţiei, se realizează şi publică lista finala a candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare.

Concursul constă într-o probă scrisă şi un interviu.

Citeşte întregul Regulament CSM! Click aici!

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu