Sunt în vigoare din 13 iulie Normele privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la calculul rezultatului fiscal, aprobate prin ordin MFP şi MENCS.

Ordinul nr. 1056/4435/2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 526/2016, abrogă totodată Ordinul nr. 2.086/4.504/2010 pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la determinarea profitului impozabil, publicat în Monitorul Oficial nr. 573/2010. 

Acordate pentru activităţile de cercetare- dezvoltare desfăşurate prin mijloace proprii sau în colaborare/asociere/acord, în scopul valorificării, stimulentele fiscale reprezintă reducerea rezultatului fiscal de care pot beneficia contribuabilii, prin deducerea suplimentară, în proporţie de 50%, a cheltuielilor efectuate de aceştia în anul fiscal respectiv, pentru activităţile de cercetare-dezvoltare, precum şi prin aplicarea metodei de amortizare accelerată în cazul aparaturii şi echipamentelor destinate activităţilor de cercetare-dezvoltare.

Stimulentele fiscale se acordă pentru activităţile de cercetare-dezvoltare desfăşurate atât pe teritoriul naţional, cât şi în statele membre ale Uniunii Europene sau în statele care aparţin Spaţiului Economic European.

Valorificarea se poate realiza atât în folosul propriu, prin preluarea în activitatea proprie a rezultatelor cercetării, conform cerinţelor activităţii industriale sau comerciale desfăşurate de contribuabil, cât şi prin vânzarea rezultatelor cercetării sau utilizarea acestora în prestarea de servicii ori executarea de lucrări, precum şi prin exploatarea drepturilor de proprietate intelectuală rezultate.

În situaţia în care activităţile de cercetare-dezvoltare sunt desfăşurate de mai mulţi contribuabili prin colaborare/asociere/acord, stimulentele fiscale se acordă fiecăruia dintre aceştia, pe baza cheltuielilor eligibile efectuate. Cheltuielile eligibile efectuate de un contribuabil nu sunt luate în calcul la stabilirea stimulentelor fiscale acordate celorlalţi contribuabili.

Dacă o parte dintre activităţile de cercetare-dezvoltare efectuate de un contribuabil sunt efectuate de un terţ, la comanda sa, stimulentele fiscale se acordă acestuia, dacă sunt îndeplinite condiţiile din prezentul ordin, iar contribuabilul beneficiar nu va lua la calculul propriului stimulent fiscal cheltuielile înregistrate din partea acestui terţ.

Deducerile nu se recalculează în cazul nerealizării obiectivelor proiectului de cercetare-dezvoltare. 

Cheltuieli eligibile

Normele detaliază cheltuielile eligibile luate în calcul la acordarea deducerii suplimentare la calculul rezultatului fiscal: cheltuielile cu amortizarea, cu personalul,  cheltuielile de întreţinere şi reparaţii, cheltuielile de exploatare, de regie.

În situaţia în care cheltuielile de dezvoltare se capitalizează potrivit reglementărilor contabile aplicabile, deducerea fiscală se poate aplica în perioada fiscală în care acestea sunt înregistrate sau în perioada în care sunt transferate drept cheltuieli în contul de profit şi pierdere.

Activităţile de cercetare-dezvoltare eligibile pentru acordarea deducerii suplimentare la calculul rezultatului fiscal trebuie să îndeplinească, cumulativ, condiţii legate de includerea activităţilor într-un proiect şi apartenenţa la categoriile activităţilor de cercetare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică. 

Se instituie un registru de specialitate

Pentru încadrarea activităţilor ca fiind de cercetare- dezvoltare, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, pe baza propunerilor Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare, constituie Registrul experţilor pe domenii de cercetare-dezvoltare, prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice. 

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud. 

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here