Agenția Națională de Administrare Fiscală a publicat pe pagina de web modelele și instrucțiunile de completare a formularelor 086 “Notificare privind aplicarea/renunțarea la aplicarea mecanismului de plată defalcată a TVA” și 311 „Declarație privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat” conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e), lit.g) sau lit.h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Primul formular, Declarația 086, prevede schimbările care au fost aduse prin Legea nr. 275/2017 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA. Astfel, de la 1 ianuarie 2018, aplicarea mecanismului plății defalcate a TVA devine obligatorie doar pentru persoanele înregistrate în scopuri de TVA care înregistrează obligații fiscale restante reprezentând TVA peste un anumit cuantum sau se află sub incidența legislației naționale privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. Celelalte persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA pot opta pentru plata defalcată a TVA, fiind obligate să notifice organul fiscal competent în acest sens.

În plus, s-a prevăzut, pentru persoanele înregistrate în scopuri de TVA care intră sub incidenţa legislaţiei privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, după 31 decembrie 2017, obligaţia de a notifica organului fiscal competent aplicarea plăţii defalcate a TVA, până la data de 1 a lunii următoare celei în care aceștia au intrat sub incidenţa legislaţiei privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. De asemenea, prin modificările aduse actului normativ s-au stabilit și condițiile în care persoanele impozabile, care au aplicat mecanismul plății defalcate a TVA, fie opțional, fie în mod obligatoriu, pot renunța la aplicarea acestui mecanism.

Conform Ordinului pubicat pe pagina ANAF, la Anexa 1  se găsește noul formular 086, iar Anexa 2  cuprinde instrucțiunile de completare a acestuia.

În privința celui de-al doilea formulat modificat prin Ordin, formularul 311, s-a schimbat modul de depunere, care este acum online, conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2326/2017. În plus, prin HG nr. 1/2016 au fost introduse reguli speciale privind aplicarea regulilor privind TVA de către persoanele impozabile care nu au colectat TVA pentru livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile efectuate în perioada în care au avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat, respectiv nu au depus formularul de declarație 311.

“Persoanele impozabile aflate în această situație au obligația ca, după reînregistrarea în scopuri de TVA, potrivit art. 316 alin. (12) din Codul fiscal, să emită facturi/facturi de corecție în care să înscrie distinct taxa colectată aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile efectuate în perioada în care au avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat”, se arată în referatul de aprobare al ordinului ANAF privind noul formular 311.

De asemenea, persoanele impozabile trebuie să declare, în declarația 311, taxa care ar fi trebuit colectată pentru livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile efectuate în perioada în care acestea au avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat, dacă nu există diferențe între taxa pe care ar fi trebuit să o colecteze și taxa înscrisă în facturile/facturile de corecție emise după reînregistrare.

Noul model de declarație 311 este publicat în Anexa 1 , iar instrucțiunile de completare a acestuia, în Anexa 2.

Ai nevoie de Legea nr. 275/2017 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA? O poți obține apăsând AICI!
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here