Problema din titlul nostru a constituit una din întrebările preliminare adresate Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie de către Curtea de Apel Bacău, pentru dezlegarea unor chestiuni de drept.

Cererea de pronunţare a unei hotărâri prealabile a fost respinsă ca inadmisibilă întrucât întrebările adresate completului ÎCCJ nu îndeplinesc condiţia de noutate, în vederea pronunţării, deoarece instanţa supremă s-a pronunţat anterior asupra acestora.

Semnalăm materialul tocmai datorită trimiterilor pe care completul ICCJ le face la deciziile sale anterioare, cu soluţii de reţinut.

Una dintre întrebările preliminare pe care Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a trebuit să le examineze, în urma sesizării formulate de Curtea de Apel Bacău – a fost următoarea:

Art. 12 din Decretul nr. 167/1958, republicat, raportat la art. 523 Cod civil din 1864 şi art. 525 Cod civil din 1864, trebuie interpretat şi aplicat în sensul că, în cazul dobânzilor moratorii, termenul de prescripţie de 3 ani se calculează în raport cu fiecare zi de întârziere, în fiecare zi născându-se o creanţă distinctă supusă unei prescripţii liberatorii de 3 ani, urmând să existe tot atâtea prescripţii câte zile vor curge şi dobânzile?

Prin cererea de chemare în judecată, reclamantele au solicitat plata de dobânzii moratorii începând cu 5 iunie 2007, respectiv 19 septembrie 2007 – potrivit celor două titluri executorii aduse în cauză – şi până la data plăţii efective a drepturilor salariale principale.

Iată şi textele de reglementare invocate:

moratorii1
moratorii2

Sursa foto: Lege5.ro

Reamintim că Decretul nr. 167/1958, republicat în Buletinul oficial nr. 11/1960 a fost abrogat prin Legea nr. 71/2011, iar Codul civil din 1864, a fost abrogat prin Legea nr. 71/2011 şi înlocuit de Codul civil din 2009, precum şi înlocuit parţial de Codul de procedură civilă din 2010.

Plângerile care stau la baza acestui dosar de la Curtea Constituţională datează din 2007 şi 2008.

Referitor la această întrebare, Completul ÎCCJ a atras atenţia asupra faptului că, în considerentele Deciziei nr. 7/2015, s-a precizat că:

Daunele-interese moratorii, sub forma dobânzii legale, pentru executarea cu întârziere a creanţelor recunoscute prin titluri executorii, au caracterul unor prestaţii succesive şi sunt datorate pentru întreaga perioadă de executare cu întârziere şi calculate pentru fiecare zi de întârziere, cu începere de la data scadenţei acestor creanţe.

În acest caz sunt relevante şi prevederile art. 12 din Decretul nr. 167/1958, republicat, fiecare zi de întârziere în executare generând o prescripţie distinctă a dreptului la acţiune cu privire la aceste prestaţii succesive.

Ca atare, creditorii sunt îndreptăţiţi la daune-interese moratorii pentru o perioadă de trei ani anterioară introducerii cererii de plată a dobânzii, al căror cuantum va fi stabilit în funcţie de plăţile eşalonate efectuate în executarea creanţelor din titlurile executorii.

Prin Decizia nr. 7/2015, pronunţată în Dosarul nr. 16/1/2014/HP/C, publicată în Monitorul Oficial nr. 461/2015 a fost admisă sesizarea formulată de Curtea de Apel Piteşti – Secţia I civilă, şi, în consecinţă, au fost stabilite următoarele:

Plăţile voluntare eşalonate în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, efectuate în baza unui titlu executoriu nu întrerup termenul de prescripţie a dreptului material la acţiune pentru daunele-interese moratorii sub forma dobânzii penalizatoare.

Argumentarea a fost dată de ÎCCJ – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept – prin Decizia nr. 35/2015 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Bacău – Secţia I civilă, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 73/2016.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here