În materialul de mai jos găsiţi unele precizări din proiectul de modificare a Normelor de aplicare a Codului fiscal. Potrivit art. 69 din Codul fiscal, în cazul contribuabililor care realizează venituri din activități independente, altele decât venituri din profesii liberale, venitul net anual se determină pe baza normelor de venit de la locul desfășurării activității.

Norma de venit pentru fiecare activitate desfășurată de contribuabil nu poate fi mai mică decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, în vigoare la momentul stabilirii acesteia, înmulțit cu 12. Prevederile prezentului alineat se aplică și în cazul în care activitatea se desfășoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, norma de venit fiind stabilită pentru fiecare membru asociat.

La stabilirea normelor anuale de venit, plafonul de venit determinat prin înmulțirea cu 12 a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată reprezintă venitul net anual înainte de aplicarea criteriilor. Criteriile pentru stabilirea normelor de venit de către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice sunt cele prevăzute în normele metodologice. 

Ce se schimbă în Norme?

Se propun soluţii pentru situaţii particulare:

• Un contribuabil desfăşoară aceeaşi activitate în două sau mai multe locuri diferite pentru care venitul net se determină, de către contribuabil,  pe baza normelor anuale de venit: stabilirea venitului net anual se efectuează prin însumarea nivelului normelor de venit, corectate potrivit criteriilor specifice de la fiecare loc de desfăşurare a activităţii.

• Un contribuabil desfăşoară mai multe activităţi pentru care venitul net se determină de către contribuabil pe baza normelor de venit: stabilirea venitului net anual se efectuează prin însumarea nivelului normelor de venit corectate potrivit criteriilor specifice.

• Contribuabilii persoane fizice care desfăşoară individual o activitate independentă ca persoană fizică autorizată sau întreprindere individuală, și activitatea este prevăzută în nomenclatorul  activităţilor pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit: venitul net anual se determină de către contribuabil pe baza normelor anuale de venit, cu respectarea prevederilor art. 69 din Codul fiscal.

• Activitatea desfăşurată în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică:

– norma anuală de venit corespunzătoare fiecărui asociat din cadrul asocierii nu poate fi mai mică decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare la momentul stabilirii acesteia, înmulţit cu 12 luni;

– pentru determinarea venitului net anual fiecare membru asociat aplică criteriile specifice de corecţie asupra normei de venit proprie. 

Criterii pentru coeficienţii de corecţie

Prin modificările prevăzute  la Normele metodologice urmează să se facă precizări, astfel:

• La stabilirea coeficienţilor de corecţie a normelor de venit se vor avea în vedere următoarele criterii:

a) vadul comercial şi clientela;

b) vârsta contribuabililor;

c) timpul afectat desfăşurării activităţii, cu excepţia cazurilor de venituri obţinute din activităţi independente, precum şi în cazul întreruperilor temporare de activitate;

d) gradul de handicap sau de invaliditate a contribuabilului;

e) activitatea se desfăşoară într-un spaţiu proprietate a contribuabilului sau închiriat;

f) realizarea de lucrări, prestarea de servicii şi obţinerea de produse cu material propriu sau al clientului;

g) folosirea de maşini, dispozitive şi scule, acţionate manual sau de forţă motrice;

h) caracterul sezonier al unor activităţi;

i) durata concediului legal de odihnă;

j) desfăşurarea activităţii cu salariaţi;

k) contribuţia fiecărui asociat în cazul activităţii desfăşurate în cadrul unei asocieri;

l) informaţiile cuprinse în declaraţia informativă depusă în scop de TVA;

m) alte criterii specifice.

• Diminuarea normelor de venit ca urmare a îndeplinirii criteriului de vârstă a contribuabilului se operează începând cu anul următor celui în care acesta a împlinit numărul de ani care îi permite reducerea normei.

• Corectarea normelor de venit pentru contribuabilii care au şi calitatea de salariat sau îşi pierd această calitate se face începând cu luna următoare încheierii/desfacerii contractului individual de muncă.

• Contribuabilii care beneficiază de mai mulți coeficienți de corecție, în sensul reducerii/majorării normelor de venit anuale, iau în calcul coeficientul cel mai mare.

• Venitul net din activităţi independente, determinat pe bază de norme anuale de venit se reduce de către contribuabil, proporţional cu:

    – perioada de la începutul anului şi până la momentul autorizării din anul începerii activităţii;

    – perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal, în situaţia încetării activităţii, la cererea contribuabilului.

• Pentru întreruperile temporare de activitate în cursul anului, cauzate de accidente, spitalizare sau alte cauze obiective, inclusiv cele de forţă majoră, dovedite cu documente justificative:

– normele de venit se reduc, de către contribuabil, proporţional cu perioada nelucrată;

– în termen de 30 zile de la întreruperea temporară sau încetarea activităţii se depune Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale;

• Norma anuală de venit aferentă perioadei efectiv lucrate se recalculează de către contribuabili, prin raportarea normei anuale de venit la 365 de zile, iar rezultatul se înmulţeşte cu numărul zilelor de activitate.

• Venitul net din activităţi independente desfăşurate de persoana fizică cu handicap grav sau accentuat, în mod individual şi/sau într-o formă de asociere:

– venitul net se reduce, de către contribuabil, proporţional cu numărul de zile calendaristice pentru care venitul este scutit de la plata impozitului;

– impozitul datorat va fi calculat pentru venitul net anual redus proporţional cu numărul de zile. Prevederea se aplică atât în cazul contribuabilului încadrat, în cursul perioadei impozabile, în gradul de handicap grav sau accentuat, cât şi în cazul contribuabilului care în cursul perioadei impozabile nu se mai încadrează în gradul de handicap respectiv, potrivit legii. 

Impunerea în sistem real şi opţiunea pe baza normei de venit

• Pentru contribuabilul care optează să fie impus pe bază de normă de venit şi care anterior a fost impus în sistem real, având investiţii în curs de amortizare:

– valoarea amortizării nu diminuează norma de venit;

– veniturile realizate din valorificarea investiţiilor respective sau trecerea lor în patrimoniul personal în cursul perioadei de desfăşurare a activităţii sau în caz de încetare a activităţii majorează norma de venit proporţional cu valoarea amortizată în perioada impunerii în sistem real.

• În cazul contribuabilului impus pe bază de normă de venit, care pe perioada anterioară a avut impunere în sistem real şi a efectuat investiţii care au fost amortizate integral, veniturile din valorificarea sau trecerea acestora în patrimoniul personal ca urmare a încetării activităţii vor majora norma de venit.

• Contribuabilii care în cursul anului fiscal îşi completează obiectul de activitate cu o altă activitate care nu este cuprinsă în nomenclator vor fi impuşi în sistem real, pentru veniturile realizate din întreaga activitate, de la data respectivă, venitul net anual urmând să fie determinat prin însumarea, de către contribuabili, a fracţiunii din norma de venit aferentă perioadei de impunere pe bază de normă de venit cu venitul net rezultat din evidenţa contabilă.

Ai nevoie de Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

3 COMENTARII

  1. Buna ziua .Pentru un II ce este mai avantajos norma de venit ,ținând cont că suntem la început veniturile nu o sa fie mari sau chiar foarte mici..Pentru un atelier croitorie comanda .Si stau in dubii .Am înregistrarea facuta la camera de comert pe I I dar următorii pasi nu prea știu pe unde da mai merg.Prima dată sa deschid cont la banca si dupa aia la anaf.va rog un sfat. Mulțumesc.

  2. Buna ziua. pentru infiintarea unui intreprindre individuala, avand drept activiate comercializarea de autoturisme second- hand ,vreau sa stiu cum se face impoziarea in acest caz? daca eu cumpar un autoturism din germania CU SUMA DE 5000 E ,transportul ma costa 400 euro pana in romania+ 100 euro cosmetizarea si micile reparatii fiind auto second -hand. .Deci eu am investit bani mei 5000 e plus cheltuieli 400+100= 500 si o sa obtin la vanzare ,suma DE 6000e . DECI CASTIGUL MEU REAL VA FI DE 500 E ,vreau sa stiu cum voi fi impozitat de statul ROMAN. in cazul unuei INTREPRINDERI INDIVIDUALE.CUM VOI COMPLECTA DECLARATIA PE VENIT ? PE BAZA NORMELOR DE VENIT SAU IN SISTEM REAL [PE BAZA DATELOR DIN CONTABILITATE].PRECIZEZ CA AM FOST LA 4 CONTABILI SI NICI UNUL NU A STIUT SA RASPUNDA .

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here